Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

12/03/2014

Ngày 11/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2013 và triển khai các nhiệm vụ năm 2014.

Năm 2013, sự phối hợp hoạt động theo Quy chế giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục đạt nhiều kết quả trên các mặt công tác. Nổi bật là phối hợp nghiên cứu, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.. .Các hoạt động xã hội của công đoàn trong năm 2013 tiếp tục góp phần quan trọng vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước và thu hút sự ủng hộ của đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động và các nhà hảo tâm, qua đó đã kịp thời chăm lo đến đoàn viên và người lao động những lúc khó khăn, hỗ trợ các gia đình chính sách và những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt trong xã hội. Ngoài ra, hai bên cũng đã phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; các phong trào thi đua...

Năm 2014, Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xác định tập trung phối hợp trên các mặt hoạt động như: Phối hợp xây dựng pháp luật, chính sách liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân, viên chức, lao động. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các phong trào thi đua như phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động..

Toàn cảnh Hội nghị

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng, trong năm 2013, Tổng Liên đoàn đã thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp công tác với Chính phủ và đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong chăm lo đời sống cho người lao động, trong thực hiện các các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất ... Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng khẳng định, trong năm 2014, Tổng Liên đoàn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ nhằm thực hiện tốt các nội dung công tác theo Quy chế phối hợp, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra cho năm 2014.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Chính phủ theo Quy chế phối hợp; cho rằng, hai bên đã phối hợp tốt trong công tác, những kết quả đạt được trong thực hiện Quy chế phối hợp góp phần thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội chung của cả nước trong năm 2013.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, qua thực hiện Quy chế phối hợp, hai bên đã thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Chính phủ tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tổ chức Công đoàn tiếp tục phát huy được vai trò, tích cực vận động công nhân, viên chức, lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Chính phủ tiếp tục phối hợp hiệu quả trong thực hiện Quy chế phối hợp; khắc phục những mặt còn hạn chế còn tồn tại. Trước hết, là tập trung phối hợp thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, cải thiện đời sống của người lao động; coi đây là một trọng tâm công tác để nhằm cụ thể hóa chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về chăm lo đời sống của người lao động. Nội dung phối hợp này cần đặc biệt chú ý đến đến các việc làm thiết thực, gắn liền với đời sống của người lao động, như xây dựng nhà ở cho công nhân, nhà trẻ, mẫu giáo ở các khu công nghiệp...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, hai bên thực hiện hiệu quả công tác phối hợp trong rà soát cơ chế, chính sách, tạo các điều kiện thuận lợi để người lao động yên tâm sản xuất; thực hiện tốt chế độ bảo hiểm cho người lao động. Các hoạt động hướng tới ngư dân và biển đảo tiếp tục được triển khai, quan tâm hỗ trợ ngư dân bám biển, làm giàu từ biển, nhất hỗ trợ về phương tiện, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Hai bên tăng cường phối hợp tăng cường phối hợp, kiểm tra giám sát thực hiện chủ trương, chính sách đã ban hành liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, qua đó phát hiện những bất cập, hạn chế để bổ sung, sửa đổi, ban hành mới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục lòng yêu nước; phối hợp thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa trong các khu công nhân,...

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số Bộ, ngành hữu quan đã xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với ba nhóm kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam liên quan đến: việc ban hành các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc thực thi pháp luật, chính sách đối với người lao động; việc hỗ trợ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ./.

Xem