Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đảng bộ Cơ quan Bộ LĐ - TBXH đạt danh hiệu tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

16/01/2014

Ngày 15/01/2014, Đảng bộ Cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa - Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Bộ đã tham dự và chủ trì Hội nghị.

Năm 2013, Đảng uỷ cơ quan Bộ đã luôn phối hợp với Ban cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn để đạt được những thành tựu quan trọng. Trong năm, đã tổ chức 04 hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7, 8 (khóa XI) cho 1216 lượt đảng viên là lãnh đạo, cấp ủy và cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Bộ; Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến kết luận sô 60 ngày 16/4/2013 của Bộ Chính trị về kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Chỉ đạo xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK ngày 10/10/2013 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với những định hướng nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể về tăng cường công tác thông tin, đối thoại và chất vấn trong đảng, chủ động định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; Chỉ đạo và tổ chức, triển khai trong toàn Đảng bộ góp ý về dự thảo Hiến pháp sửa đổi năm 1992, 100% các đảng bộ, chi bộ tổ chức triển khai thực hiện với hàng trăm ý kiến đóng góp cho bản dự thảo Hiến pháp.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng uỷ cơ quan Bộ đã xây dựng và ban hành Kế hoạch về việc triển khai học tập các chuyên đề năm 2013; Tổ chức hội thảo chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” cho cán bộ, đảng viên chủ chốt của Đảng bộ; Tổ chức Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ” trong toàn Đảng bộ. 100% các đảng bộ, chi bộ đã tiến hành tổ chức tại đơn vị mình; Tháng 5/2013, Đảng ủy cơ quan Bộ đã ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc căn cứ vào chuẩn mực chung của Đảng ủy Bộ đã kịp thời xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức riêng để thực hiện tại từng cơ quan, đơn vị, tổ chức cơ sở đảng.

Trong năm 2013, Đảng ủy cơ quan Bộ đã kịp thời kiện toàn cấp ủy, trình Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chuẩn y bổ sung 3 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; chuẩn y bổ sung 01 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Bộ; kiện toàn Văn phòng Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan Bộ; chỉ đạo tổ chức đối với 10 đảng bộ, chi bộ trực thuộc; sắp xếp, kiện toàn cấp ủy đối với 11 đơn vị; thành lập mới 01 chi bộ (Văn phòng quốc gia về giảm nghèo).

Cũng trong năm 2013, Đảng ủy cơ quan Bộ đã xét kết nạp 44 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 64 đồng chí. Đề nghị Đảng ủy Khối tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm và 50 năm tuổi Đảng cho 19 đảng viên…

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa nhấn mạnh: “Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2014, Đảng bộ cơ quan Bộ sẽ chủ động phối hợp với Ban cán sự Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng theo một số hướng trọng tâm. Cụ thể: Tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp quán triệt, học tập nghị quyết; Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Khối về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng” và Chỉ thị của Đảng ủy khối về thông tin, đối thoại và chất vấn trong Đảng tại mỗi tổ chức cơ sở đảng và mỗi cơ quan, đơn vị; Tiếp tục chỉ đạo trong toàn Đảng bộ quán triệt và triển khai Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” đến toàn đảng viên trong chi bộ; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Bộ; đẩy mạnh hoạt động tự kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp”.Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013
 

Qua bình xét phân loại tổ chức Đảng, năm 2013, Đảng bộ cơ quan Bộ đạt danh hiệu tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; 34/37 đảng bộ, chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; 3/37 chi bộ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ; 67 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng uỷ khối đã tặng bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân và biểu dương, khen thưởng đối với 2 chi bộ tiêu biểu thực hiện tốt nhiệm vụ “năm nâng cao chất lượng chi bộ”; tặng giấy khen cho 13 tập thể và 64 cá nhân đã đạt nhiều thành tích xuất sắc.

 

Xem