Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

YÊN BÁI VỚI CÔNG TÁC NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ATLĐ VÀ VẤN ĐỀ VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

26/04/2014

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm 2011 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 61 vụ TNLĐ, làm 12 người chết và thiệt hại hàng tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn là do chủ sử dụng lao động sử dụng thiết bị không đảm bảo an toàn, không trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động (NLĐ), chưa chú trọng công tác tập huấn an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho NLĐ, không có quy trình, biện pháp an toàn, đồng thời cũng do NLĐ không sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động, vi phạm quy trình, biện pháp an toàn lao động...

1. Yên Bái nâng cao nhận thức của NLĐ trong công tác ATVSLĐ

Đoàn tỉnh Yên Bái, hiện có gần 1.200 doanh nghiệp hoạt động ở các lĩnh vực: khai thác khoáng sản, xây dựng, chế biến lâm - nông sản. Sự phát triển mạnh mẽ của các thành phần kinh tế, làm cho Yên Bái đang phải đối mặt với nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và ô nhiễm môi trường ngày một tăng nhanh.

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm 2011 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 61 vụ TNLĐ, làm 12 người chết và thiệt hại hàng tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn là do chủ sử dụng lao động sử dụng thiết bị không đảm bảo an toàn, không trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động (NLĐ), chưa chú trọng công tác tập huấn an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho NLĐ, không có quy trình, biện pháp an toàn, đồng thời cũng do NLĐ không sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động, vi phạm quy trình, biện pháp an toàn lao động...

Để hạn chế tối đa TNLĐ, cháy nổ, bệnh nghề nghiệp và đảm bảo an toàn sức khỏe NLĐ, thời gian gần đây, Sở LĐTBXH tỉnh đã phối hợp với các ngành, các cấp nỗ lực tuyên truyền nâng cao nhận thức về ATVSLĐ – PCCN bằng nhiều hình thức như: tổ chức lớp huấn luyện công tác ATVSLĐ cho người sử dụng lao động và cán bộ làm công tác ATVSLĐ ở các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; hướng dẫn xây dựng thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, trong đó có các điều khoản quy định về bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc...; phát động tổ chức tuyên truyền, cổ động Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN.

 

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác ATVSLĐ - PCCN

Cùng với đó, công tác thanh, kiểm tra ATVSLĐ ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cũng được tăng cường. Trong năm 2012, Sở đã tổ chức thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật lao động tại các doanh nghiệp và tổ chức 2 đoàn thanh tra liên ngành tại 20 cơ sở đợt I và 10 đơn vị đợt II trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động và ATVSLĐ.

Qua công tác thanh, kiểm tra cho thấy, nhìn chung công tác ATVSLĐ-PCCN ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã có sự chuyển biến tích cực, người sử dụng lao động đã thực sự quan tâm đến tính mạng, sức khỏe của NLĐ. Tuy nhiên, ý thức chấp hành pháp luật về lao động của người sử dụng lao động và NLĐ nói chung, công tác ATVSLĐ nói riêng chưa cao. Một số đơn vị, NLĐ còn phải làm việc trong điều kiện đặc biệt, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm…, cụ thể: 18/20 doanh nghiệp được kiểm tra đã phát hiện còn một số thiếu sót trong việc thực hiện pháp luật lao động. Đoàn thanh tra đã đưa ra 114 kiến nghị, yêu cầu các doanh nghiệp chấn chỉnh cho phù hợp. Đồng thời đã tiến hành lập 3 biên bản vi phạm hành chính 3 doanh nghiệp vi phạm: Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình, Công ty cổ phần Chè Văn Hưng, Công ty cổ phần Đá trắng Vinaconex.

Để cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu bệnh nghề nghiệp và ngăn ngừa TNLĐ, nâng cao nhận thức, bảo đảm tính mạng cho NLĐ, tài sản của Nhà nước và của doanh nghiệp, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ATVSLĐ - PCCN cho NLĐ và người sử dụng lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp thanh kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lao động, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và NLĐ. 

 

Cùng với đó, thiết lập hệ thống các giải pháp đảm bảo an toàn trong doanh nghiệp (xây dựng nội quy, quy trình làm việc), xây dựng tác phong lao động công nghiệp cho NLĐ; tổ chức mạng lưới ATVSV trong các doanh nghiệp và tổ chức hướng dẫn, huấn luyện về ATVSLĐ - PCCN cho NLĐ, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát ATVSLĐ, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa những nguy cơ có thể gây ra TNLĐ... Đồng thời có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ - PCCN. 2. Yên Bái còn nhiều khó khăn trong công tác dạy nghề cho lao động nông thôn

 

 

 
Với hơn 50% số lao động là người dân tộc thiểu số, ngành nghề phi nông, lâm nghiệp còn hạn chế, cơ sở hạ tầng cho công tác đào tạo nghề còn thiếu ..., Yên Bái cần rất nhiều sự thay đổi về phương pháp, lựa chọn ngành nghề đào tạo nhằm cải thiện chất lượng công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.
 
 

 

 

Kết quả đào tạo nghề 8 tháng đầu năm của tỉnh chỉ đạt 33,8% kế hoạch  

 

Sau hơn 2 năm triển khai, Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (Đề án 1956) đã mở ra nhiều cơ hội cho người lao động khu vực nông thôn cả nước tìm được việc làm, tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống. Đề án này còn có ý nghĩa lớn lao hơn nữa với những lao động nông thôn của tỉnh Yên Bái với đặc trưng của một tỉnh miền núi kinh tế còn nhiều khó khăn.

 

Số liệu của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh cho thấy, sau 2 năm (2010-2011) triển khai đề án, toàn tỉnh có hơn 11.300 lao động nông thôn, lao động là người dân tộc thiểu số được đào tạo nghề, trong đó nhóm nghề phi nông nghiệp là 5.104 người, chiếm 45%, nhóm nghề nông nghiệp là 6.220 người, chiếm 55% tổng số lao động học nghề. 8 tháng đầu năm 2012, Yên Bái đã đào tạo nghề cho 3.695 lao động thuộc các cấp trình độ, trong đó, cao đẳng nghề là 178 người, trung cấp nghề là 356 người, sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng là 3.161 người. Tính tới thời điểm hiện tại, tỉnh đã đầu tư 54,8 tỷ đồng cho công tác đào tạo, bao gồm cả kinh phí hỗ trợ cho lao động học nghề và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng...

 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Đề án 1956, Yên Bái đã gặp không ít khó khăn, dẫn tới hiệu quả chưa đạt được như mong muốn. Kết quả đào tạo nghề 8 tháng đầu năm chỉ đạt 33,8% kế hoạch, tỷ lệ lao động tìm được việc làm chỉ đạt mức tối thiểu trong mục tiêu đã đề ra (50%).

 

Nhận định về những vấn đề còn tồn tại, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh  cho rằng: Việc thiếu cơ sở hạ tầng là yếu tố ảnh hưởng lớn tới năng lực cũng như chất lượng của công tác đào tạo nghề. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1 trường trung cấp nghề và 8 trung tâm dạy nghề nhưng mới chỉ có 4 trung tâm có xưởng thực hành còn các cơ sở khác chưa được đầu tư. Bên cạnh đó, qua thực tế khảo sát từ đầu năm tới nay, toàn tỉnh chỉ có 11.000 lao động có nhu cầu học nghề mà chủ yếu là các nghề nông - lâm nghiệp, số lao động có nhu cầu học nghề là người dân tộc thiểu số còn thấp, nhất là ở những địa phương vùng sâu vùng xa như Trạm Tấu, Mù Cang Chải…

 

Cùng với đó, việc lựa chọn ngành nghề phi nông nghiệp có khả năng ứng dụng cao và phổ thông để đào tạo của các cơ sở dạy nghề còn chưa “trúng”. Nguồn kinh phí được phân bổ về các địa phương chậm… cũng đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch cũng như chất lượng công tác đào tạo nghề.

 

Như vậy, bài toán nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề của Yên Bái không dễ tìm được lời giải trong “một sớm một chiều” bởi những khó khăn đang gặp phải mang tính hệ thống và cần một chiến lược dài hơi để thay đổi. Có lẽ, tỉnh cần có một chương trình tuyên truyền đủ mạnh, một cơ chế khuyến khích riêng nhằm tạo động lực cho người lao động tự tìm đến và yên tâm hơn với đề án đào tạo nghề.

 

Được biết, để hoàn thành mục tiêu đào tạo nghề cho 11.000 lao động trong năm 2012, Yên Bái hiện đang nỗ lực triển khai các mô hình thí điểm dạy nghề; tăng cường dạy nghề ngắn hạn và giải quyết việc làm cho người lao động và hoàn thiện cơ sở vật chất cho các trung tâm dạy nghề nhằm đảm bảo chất lượng của công tác đào tạo nghề.
 


3. Cơ hội học nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn
Năm 2010, Chính phủ có Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT), giai đoạn 2010- 2015 và đến năm 2020. Đây là hướng mở cho LĐNT ở thành phố Yên Bái có cơ hội tiếp cận với các chương trình đào tạo nghề để tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống.
Lớp dạy nghề may cho lao động nông thôn tại xã Văn Tiến.

Văn Tiến là một trong những xã nằm trong Khu công nghiệp phía Nam của tỉnh hiện đang được mở rộng giai đoạn II. Vì vậy, nhiều nông dân không còn đất canh tác do diện tích đất nông nghiệp được quy hoạch phục vụ khu công nghiệp và một số công trình xây dựng kết cấu hạ tầng phải chuyển đổi sang các ngành nghề khác. Họ được giới thiệu và tìm đến với những lớp đào tạo nghề theo Đề án 1956 hay theo chương trình giảm nghèo của tỉnh và thành phố.

Tham gia các lớp đào tạo nghề, các học viên không phải đóng góp học phí mà còn được cấp phát tài liệu, hỗ trợ kinh phí trong thời gian học nghề. Nhiều lao động sau khi được học nghề đã có việc làm ổn định. Chị Nguyễn Thị Vân - thôn Bình Lục sau khi học xong lớp may dân dụng đã tự mở hiệu may tại nhà. Hiện nay, chị Vân đã có thể cắt may những sản phẩm đòi hỏi kỹ thuật cao được nhiều khách hàng tìm đến.

Vào đầu năm học mới, chị còn nhận được nhiều hợp đồng may đồng phục cho học sinh các trường lân cận. Có những thời điểm chị phải thuê thêm nhân công mới đảm bảo đúng hợp đồng. Ở xã Văn Phú, từ năm 2010 trở lại đây cũng đã có 8 lớp dạy nghề được mở tại xã nhưng mới chỉ đáp ứng phần nào nhu cầu lao động. Vừa qua, xã đã chủ động phối hợp với Trường Cao đẳng nghề và Trung tâm Xúc tiến việc làm của tỉnh mở lớp đào tạo nghề may dân dụng và xây dựng cho trên 60 lao động của xã.

Ông  Phạm Thanh Nghị - Phó chủ tịch UBND xã Văn Phú cho biết: “Hiện xã có trên 1.000 lao động thì có tới 50% đã qua đào tạo nghề phù hợp với lao động của xã, nhất là nghề xây dựng và nghề nông nghiệp. Học viên sau khi học đã phát huy được hiệu quả.

Qua những lớp học nghề nông nghiệp, người nông dân đã biết áp dụng KHKT vào sản xuất, hình thành những trang trại chăn nuôi, trồng trọt theo quy mô lớn có sự hỗ trợ của Nhà nước. Đến nay, toàn xã đã có 15 mô hình chăn nuôi lợn, gà và nhiều mô hình trang trại tổng hợp đang cho hiệu quả kinh tế cao. Trong xã đã hình thành nhiều nhóm xây dựng có việc làm ổn định với ngày công trung bình từ 130.000 đồng trở lên.

Để mở được những lớp đào tạo nghề và đào tạo những ngành nghề phù hợp, hiện nay thành phố Yên Bái gặp không ít khó khăn. Chỉ tiêu mở các lớp đào tạo nghề của tỉnh giao còn hạn chế so với kế hoạch. Thành phố đã chủ động liên kết với các cơ sở đào tạo nghề mở các lớp học nghề theo nhu cầu của người dân, gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đang được triển khai ở thành phố, dự án xây dựng làng nghề sản xuất nấm, miến đao ở xã Giới Phiên… đã hình thành, rất cần lao động có tay nghề. Từ đầu năm đến nay, thông qua các cơ sở đào tạo nghề của tỉnh, thành phố đã mở được 9 lớp dạy nghề cho LĐNT.

Trong đó, đã liên kết mở 3 lớp đào tạo nghề nấu ăn (2 lớp ở xã Phúc Lộc cho 60 lao động và 1 lớp ở xã Văn Tiến cho 30 lao động) và một lớp công nghệ thông tin cho 56 học viên. Tính từ năm 2010- là thời điểm bắt đầu triển khai thực hiện Đề án 1956, riêng Trung tâm Dạy nghề thành phố đã mở được 35 lớp đào tạo nghề cho LĐNT chủ yếu là hộ nghèo, hộ bị thu hồi đất canh tác. Hiện nay, trên địa bàn thành phố, tỷ lệ lao động sau đào tạo được hành nghề khá cao với 45% cho nghề phi nông nghiệp.

Trong thời gian tới, các địa phương sẽ tiếp tục bám sát vào các chương trình, dự án cũng như các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố để đào tạo những ngành nghề phù hợp cho LĐNT.

Ngoài ra, thành phố sẽ chủ động liên kết với các trường dạy nghề để mở những lớp đào tạo có trình độ cao nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động hiện nay. Sắp tới, thành phố sẽ  liên kết với Tổng Công ty Nông nghiệp và Phát triển đầu tư Hà Nội bao tiêu sản phẩm miến đao của Giới Phiên và sản phẩm rau sạch của các xã trong dự án.

Đồng thời, liên kết với trường Cao đẳng Nghề kinh tế - kỹ thuật Vinatex- Hà Nội để cung cấp nguyên liệu, mẫu mã và bao tiêu sản phẩm, Trung tâm Dạy nghề thành phố sẽ đứng ra mở xưởng may ngay tại địa phương cho lao động đã tham gia học nghề may tại cơ sở. Đây sẽ là một trong những giải pháp để thành phố đạt mục tiêu đến năm 2015 có từ 70% lao động trở lên được đào tạo nghề và đào tạo nghề cho LĐNT gắn với giảm nghèo theo hướng bền vững.Xem