Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

HƯNG YÊN VỚI CÔNG TÁC VIỆC LÀM VÀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

29/08/2013

Thực hiện Quyết định số 167 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, ngay từ đầu năm 2009, tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định ban hành Ðề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Bằng sự chỉ đạo quyết liệt của các cơ quan chức năng, 100% số hộ nghèo (2.169 hộ) nằm trong đề án có nhà dột nát đã được sống trong nhà mới khang trang, vượt kế hoạch trước một năm. Có được kết quả đó là nhờ tỉnh đã đa dạng hóa và tập trung huy động tối đa các nguồn lực và hỗ trợ bằng tiền, vật tư, nguyên liệu, công lao động; với phương châm "cân đối nguồn lực ngay tại địa phương".

1. Hưng Yên tiến tới xóa đói giảm nghèo bền vững

Tỉnh Hưng Yên đã đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1% vào năm 2015 và trên 90% hộ nghèo được tiếp cận với các dịch vụ xã hội, đến năm 2020 nâng con số này lên 95%

Theo báo cáo tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, trong giai đoạn 2006 – 2010, bình quân mỗi năm tỉnh đã chi trả trợ cấp cho trên 25.000 đối tượng bảo trợ xã hội; 100% học sinh, sinh viên là con hộ nghèo được miễn, giảm học phí, hỗ trợ một lần chi phí học tập; 5.000 người nghèo, cận nghèo và người khuyết tật được dạy nghề miễn phí, cấp thẻ BHYT cho trên 400.000 lượt người nghèo; hàng nghìn hộ được trợ giúp pháp lý miễn phí, được sử dụng nước sạch, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới để phát triển sản xuất, ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo; 100% hộ nghèo có nhu cầu đều được vay vốn để sản xuất, kinh doanh với số tiền trên 915 tỷ đồng; 28.000 đối tượng thuộc diện nghèo, khó khăn được vay vốn cho con đi học với tổng kinh phí trên 390 tỷ đồng; 600 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi được đầu tư cho hộ nghèo và đối tượng chính sách trong chương trình cho vay ưu đãi tạo việc làm hàng năm; trên 3,2 tỷ đồng tiền vốn cho 2.680 hộ nghèo vay phát triển sản xuất  tại 34 xã và 882 triệu đồng cho hơn 1.050 lao động nghèo tại 20 xã phát triển ngành nghề, tạo việc làm; 500 lao động nghèo đã được vay trên 20 tỷ đồng để đi xuất khẩu lao động. Qũy Vì người nghèo mỗi năm vận động được khoảng 4 – 5 tỷ đồng.
Thực hiện Quyết định số 167 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, ngay từ đầu năm 2009, tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định ban hành Ðề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Bằng sự chỉ đạo quyết liệt của các cơ quan chức năng, 100% số hộ nghèo (2.169 hộ) nằm trong đề án có nhà dột nát đã được sống trong nhà mới khang trang, vượt kế hoạch trước một năm. Có được kết quả đó là nhờ tỉnh đã đa dạng hóa và tập trung huy động tối đa các nguồn lực và hỗ trợ bằng tiền, vật tư, nguyên liệu, công lao động; với phương châm "cân đối nguồn lực ngay tại địa phương". Ban Chỉ đạo hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Hưng Yên phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức thành công buổi lễ ủng hộ "Quỹ vì người nghèo" với tổng số tiền ủng hộ hơn 25 tỷ đồng, đây là nguồn vốn quan trọng để hỗ trợ thêm cho hộ nghèo xây nhà theo đề án. Gắn xã hội hóa với việc công khai hóa chính sách, nguồn lực, đối tượng được hỗ trợ, tổ chức tốt việc rà soát, bình xét dân chủ, công khai, sát thực từ cơ sở, bảo đảm đúng đối tượng và công bằng, đoàn kết trong từng địa bàn dân cư, làng, xã. Danh sách các hộ dân được hỗ trợ nhà ở được công khai trên các phương tiện truyền thông, trụ sở thôn, xã. Kế hoạch, tiến độ hoàn thành nhà ở được xây dựng theo từng tháng, từng quý, hằng tháng họp giao ban UBND tỉnh, các huyện phải báo cáo tiến độ, đơn vị nào thực hiện chậm so kế hoạch đề ra phải giải trình, bị kiểm điểm, phê bình và phải đôn đốc các xã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Ðồng thời, Ban chỉ đạo tỉnh cũng thành lập hai đoàn thường xuyên đi kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện theo tiến độ xây nhà, giải quyết ngay những khúc mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định 471 về trợ cấp khó khăn đối với người có thu nhập thấp và Quyết định 268 về biểu giá bán lẻ điện, tỉnh đã trợ cấp cho 33.575 hộ nghèo gặp khó khăn với mức 250.000 đồng/hộ/năm, hỗ trợ tiền điện 30.000 đồng/hộ/tháng (trong quý 2 và quý 3), tặng quà tết cho hơn 33.300 hộ nghèo và trợ cấp cho 1.900 hộ có khả năng thiếu đói trong dịp tết. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ về giáo dục, y tế, trợ giúp pháp lý cho người nghèo, dạy nghề và tạo việc làm cho người nghèo đã giúp cho hàng chục nghìn người nghèo có thẻ bảo hiểm y tế, hàng nghìn người được đào tạo nghề, có việc làm ổn định. Đặc biệt, từ khi Hưng Yên quyết định bổ sung thêm chức năng dạy nghề cho các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp các huyện, thành phố đã góp phần thúc đẩy hiệu quả chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn, hơn nữa, đã giảm thiểu chi phí đầu tư khi lồng ghép hoạt động của 2 ngành Giáo dục và Đào tạo và Lao động – Thương binh và Xã hội.
Một hoạt động có hiệu quả ở Hưng Yên là việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp. Năm 2011, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức 10 lớp tập huấn bồi dưỡng, trang bị cho 1.300 cán bộ về nâng cao năng lực giảm nghèo, tổ chức, chỉ đạo điều hành chương trình giảm nghèo, kỹ năng xây dựng kế hoạch, mô hình giảm nghèo phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội từng địa phương; Tổ chức 6 hội nghị đối thoại chính sách giảm nghèo với 700 người tham dự - đây là một cách thức được đánh giá rất sáng tạo và bước đầu tạo hiệu quả tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo. Buổi đối thoại là cơ hội để người nghèo nói lên nguyện vọng, nhu cầu cần hỗ trợ và tác động của chính sách giảm nghèo giúp họ thoát nghèo như chính sách hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, vay vốn… Từ những ý kiến đóng góp trực tiếp của người dân, các cơ quan, ban ngành sẽ có biện pháp khắc phục để hoàn thành mục tiêu giảm nghèo hoặc sẽ có kiến nghị, đề xuất điều chỉnh các cơ chế, chính sách cho phù hợp. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo giảm nghèo và việc làm tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát công tác chỉ đạo giảm nghèo tại 10/10 huyện thành phố, đồng thời, tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo góp phần đưa công tác này phát triển theo hướng khoa học hơn.
Trong năm 2011, nhờ việc vận dụng các chủ trương, chính sách kịp thời, đúng đắn nên công tác giảm nghèo tại địa phương đã đạt được những thành tựu nhất định, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) đã giảm từ 10,98% (năm 2010) xuống còn 8,75%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 6,63% xuống còn 5,48%, đời sống của hộ nghèo không ngừng được cải thiện và nâng cao cả về vật chất và tinh thần, đặc biệt trên địa bàn tỉnh không còn hộ nghèo thuộc đối tượng người có công, qua đó đã góp phần thay đổi tích cực các vấn đề xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo ở Hưng Yên vẫn thiếu bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao. Các cơ chế, chính sách để hỗ trợ cho người nghèo tuy đã và đang được triển khai, song chưa thống nhất, đồng bộ ở một số ngành, chưa thích ứng với điều kiện cụ thể của một số địa phương.
Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/10/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình dạy nghề, việc làm và giảm nghèo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 đã đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1% vào năm 2015 và trên 90% hộ nghèo được tiếp cận với các dịch vụ xã hội, đến năm 2020 nâng con số này lên 95%.

2. Hưng Yên huy động mọi nguồn lực để xóa đói giảm nghèo

Nghị quyết hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XVII về chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 đưa ra mục tiêu cụ thể; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1% vào năm 2015; trên 90% hộ nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội vào năm 2015, trên 95% vào năm 2020.

Xác định chương trình giảm nghèo là mục tiêu quan trọng của phát triển, bảo đảm thực hiện công bằng xã hội và phát triển bền vững, giảm nghèo trở thành một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển của tỉnh Hưng Yên; cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo, đặc biệt, trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, Tỉnh ủy đã có nghị quyết riêng về chương trình giảm nghèo của cả nhiệm kỳ. Bên cạnh thực hiện các chính sách chung, hoạt động vì người nghèo hướng mạnh về cơ sở, hướng tới những đối tượng cụ thể. Các tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân, Đoàn thanh niên, Hội Người cao tuổi… luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận các nguồn vốn, chính sách tín dụng ưu đãi gắn với việc hướng dẫn cách làm ăn có hiệu quả và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Hàng năm, quỹ "Vì người nghèo" vận động ủng hộ được khoảng 4- 5 tỷ đồng để hỗ trợ hộ nghèo vốn, giống cây con phát triển sản xuất, hỗ trợ học sinh nghèo học tập.

 

 

Nhãn là cây nông sản nổi tiếng mang lại nguồn thu cho người dân Hưng Yên


Ông Vũ Ngọc Vinh, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) cho biết thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, từ đầu năm 2009, tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định số 760/QÐ-UBND về việc ban hành Ðề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở với sự tham gia của các cấp ủy Ðảng, chính quyền và tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị cũng như toàn thể xã hội. Tập trung huy động tối đa các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây nhà ở cho hộ nghèo. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức huy động nguồn lực và hỗ trợ bằng tiền, vật tư, nguyên liệu, công lao động; với phương châm "cân đối nguồn lực ngay tại địa phương". Gắn xã hội hóa với việc công khai hóa chính sách, nguồn lực, đối tượng được hỗ trợ, tổ chức tốt việc rà soát, bình xét dân chủ, công khai, sát thực từ cơ sở, bảo đảm đúng đối tượng và công bằng đoàn kết trong từng địa bàn dân cư, làng, xã. Danh sách các hộ dân được hỗ trợ nhà ở được công khai trên các phương tiện truyền thông, trụ sở thôn, xã... Nhờ vậy, Ðề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành việc xây 2.169 căn nhà cho hộ nghèo, sớm trước một năm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Sau 5 năm thực hiện chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010, tỷ lệ hộ nghèo Hưng Yên đã giảm nhanh từ 13,2% xuống còn 3% năm 2010 (theo tiêu chí mới là 10,94%). Theo đó, 26.138 hộ thoát nghèo, không còn hộ nghèo thuộc đối tượng người có công với cách mạng. Năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 9%. Bình quân mỗi năm, tỉnh chi trả trợ cấp xã hội cho trên 25 nghìn đối tượng bảo trợ xã hội. 100% học sinh, sinh viên là con hộ nghèo được miễn, giảm học phí, hỗ trợ một phần chi phí học tập. Hơn 5.000 người nghèo, cận nghèo và người tàn tật được dạy nghề miễn phí. Trên 400.000 người nghèo được cấp thẻ BHYT để khám và điều trị bệnh tật…

Nghị quyết hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XVII về chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 đưa ra mục tiêu cụ thể; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1% vào năm 2015; trên 90% hộ nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội vào năm 2015, trên 95% vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu đó, tỉnh Hưng Yên xác định phát triển kinh tế nhanh và bền vững đi đôi với giảm nghèo; lồng ghép chương trình giảm nghèo với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và từng địa phương, chú ý các giải pháp và khả năng ưu tiên hỗ trợ cho người nghèo, hộ nghèo. Tạo cơ hội cho người nghèo, hộ nghèo tổ chức sản xuất kinh doanh tự vượt nghèo. Tiếp tục thực hiện biện pháp hỗ trợ về cho vay ưu đãi và tín dụng gắn với hướng dẫn khuyến nông, ngư nghiệp, phát triển ngành nghề, chú trọng nâng cao kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, cơ cấu lao động, thay đổi các tập quán, thói quen của người nghèo, hộ nghèo. Phát triển các dịch vụ xã hội cơ bản, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người nghèo thông qua thực hiện chính sách ưu đãi xã hội về bảo hiểm y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường... Xã hội hóa việc huy động các nguồn lực đầu tư cho mục tiêu giảm nghèo, thu hút sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể, các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân hỗ trợ hộ nghèo và vùng nghèo.

3. Mỹ Hào: Giới thiệu, giải quyết việc làm cho hơn 25 nghìn lao động

 

5 năm qua, huyện Mỹ Hào đã giới thiệu, giải quyết việc làm cho hơn 25 nghìn lao động, trong đó, các dự án công nghiệp, dịch vụ thu hút trên 18 nghìn lao động và các trang trại, làng nghề, cơ sở công nghiệp nông thôn thu hút khoảng 7 nghìn lao động.

Ngoài ra, hàng năm trên địa bàn huyện có hàng nghìn lao động tự học, truyền nghề, tạo việc làm cho bản thân nhằm tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, huyện đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án trường dạy nghề vào địa bàn. Hiện toàn huyện có 4 cơ sở dạy nghề, trong đó có 3 cơ sở công lập, 1 cơ sở ngoài công lập, hàng năm các cơ sở này thu hút hàng nghìn sinh viên, học viên. Các trường nghề trên địa bàn đã góp phần tạo thuận lợi trong việc định hướng nghề, học tập nâng cao tay nghề cho người dân. Tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện hiện đạt gần 40%.

Nhằm tiếp tục nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực, mới đây, huyện triển khai Chương trình dạy nghề, việc làm và giảm nghèo huyện giai đoạn 2011 – 2015, định hướng 2020. Theo đó, huyện sẽ triển khai có hiệu quả mô hình dạy nghề theo định hướng thị trường, đáp ứng nhu cầu xã hội và người học nghề. Phấn đấu lao động qua đào tạo vào năm 2015 là 65%; lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 90%.

4. Hưng Yên: Dạy nghề may công nghiệp cho lao động nông thôn

 

Vừa qua, tại xã Hùng Cường (Kim Động) Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công ty TNHH may Anh Phương tổ chức khai giảng lớp dạy nghề may công nghiệp cho lao động nông thôn năm 2012.

  Tham gia lớp đào tạo có 70 người là lao động nông thôn, quê ở xã Hùng Cường và một số xã lân cận. Học viên được miễn hoàn toàn mọi chi phí đào tạo theo quy định. Đây là lớp đào tạo nghề may công nghiệp cho lao động nông thôn đầu tiên được Trung tâm giới thiệu việc làm tổ chức năm 2012 trong khuôn khổ đề án dạy nghề cho lao động nông thôn. Học sinh sẽ được học nghề trực tiếp trên máy may công nghiệp trong 3 tháng theo chương trình đào tạo nghề sơ cấp, dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Tốt nghiệp, học viên sẽ được cấp chứng chỉ nghề theo quy định của Luật Dạy nghề.

            Việc liên kết, phối hợp đào tạo giữa Trung tâm với Công ty TNHH Anh Phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên. Sau khi tốt nghiệp, có tay nghề tốt, học viên sẽ được công ty tuyển dụng. Với hình thức đào tạo này, 2 năm qua, mỗi năm, Trung tâm giới thiệu việc làm giải quyết việc làm cho 150 lao động nông thôn có nghề may công nghiệp.
Xem