Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc

16/02/2012

Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác Hội Phụ nữ nhiệm kì qua. Thực hiện nhiệm vụ này, các cấp Hội Phụ nữ huyện Yên Phong đã có nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương

Trong điều kiện địa phương có tốc độ đô thị hoá, công nghiệp hoá, kinh tế phát triển nhanh, song cũng phát sinh những vấn đề xã hội có tác động trực tiếp đến phụ nữ và vấn đề gia đình. Nhận thức rõ điều đó, ngay từ đầu nhiệm kì trước, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Yên Phong xác định cần gắn nội dung “Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” với các nhiệm vụ chính trị của địa phương như xây dựng khu dân cư văn hoá, gia đình văn hoá; đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc” và “5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. Các cấp Hội Phụ nữ Yên Phong chủ động phối hợp cùng các ngành chức năng tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, đặc biệt là vai trò của cả phụ nữ và nam giới trong chấp hành chính sách về hôn nhân gia đình, bình đẳng giới; phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình trong thời kỳ mới. Những nội dung này được lồng ghép sinh động trong các dịp như: Kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam; gặp mặt các gia đình văn hoá tiêu biểu; hội thi gia đình điểm 10, bữa ăn dinh dưỡng hợp lý... thu hút hàng chục nghìn lượt người tham gia.

Một trong những kết quả nổi bật đó là việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Trung ương Hội LHPN Việt Nam với Bộ Công an về giáo dục con em không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội. Cán bộ Hội đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền,  lập chương trình, kế hoạch cụ thể phối hợp với Công an rà soát trẻ em hư trên địa bàn, cung cấp cho phòng Lao động TB&XH lập 25 hồ sơ đưa các đối tượng này đi trại giáo dưỡng; cùng với ngành văn hoá rà soát 108 điểm dịch vụ internet có trò chơi bạo lực, khiêu dâm, kịp thời ngăn chặn, xử lý. Các nội dung phòng chống ma tuý học đường, cổng trường trật tự, an toàn, ngăn chặn tội phạm vị thành niên cũng trở thành chương trình phối hợp thường xuyên giữa Hội Phụ nữ các cấp với các ngành chức năng. Đến nay, 100% các chi Hội đã triển khai thực hiện các quy định chung về quản lý, giáo dục con em trong gia đình thành người tốt, không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội. Giai đoạn 2006-2011, Hội LHPN huyện tổ chức 215 lớp tập huấn chuyên đề, theo lứa tuổi thu hút hàng vạn lượt phụ nữ tham gia. Nhờ đó, kiến thức về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, dân số-KHH gia đình, nuôi dạy con theo khoa học, kỹ năng sống cho phụ nữ, trẻ em gái vị thành niên đã được nâng lên một bước. Tại xã Dũng Liệt, một trong những đơn vị điểm thực hiện đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” của toàn quốc được đánh giá đạt hiệu quả cao.

Hiệu quả thiết thực của hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc của Hội LHPN huyện Yên Phong đã góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện về mục tiêu xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá. Hội LHPN huyện đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Toàn huyện có tổng số hộ gia đình đạt 4 chuẩn mực liên tục tăng từ 15.188 hộ năm 2006 lên 18.535 năm 2011.


Xem