Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hà Tây: Tăng tỷ lệ lao động được đào tạo nghề

23/12/2004

Xác định đào tạo nghề là khâu đột phá nhằm giải quyết việc làm cho người lao động. Năm 2005, Hà Tây có kế hoạch xây dựng thêm 2 – 3 Trung tâm dạy nghề ngắn hạn, xây dựng trường trọng điểm dạy nghề của tỉnh, nâng tỷ lệ lao động được đào tạo lên 25%. Năm 2004, Hà Tây đã đào tạo nghề cho 27.000 người, vượt 20% kế hoạch, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 23,7%, trong đó, hơn 17.000 nông dân và thợ thủ công được dạy nghề. Đặc biệt, chương trình khuyến nông của tỉnh tổ chức được hơn 200 lớp dạy nghề cho gần 5000 lao động trên địa bàn. Mỗi năm, Hà Tây có hơn 13.000 người bước vào độ tuổi lao động.

Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn, tỉnh đã có nhiều chính sách khuyến khích dạy và học nghề như: ưu đãi cán bộ, giảng viên có trình độ cao về công tác tại các trung tâm dạy nghề, các trường cao đẳng, trung học kỹ thuật trên địa bàn tỉnh, miễn giảm học phí cho các đối tượng đang học nghề, khen thưởng các đơn vị làm tốt công tác dạy nghề. Tỉnh thực hiện nhiều giải pháp tích cực, đa dạng hóa các loại hình và các hình thức đào tạo nghề cho người lao động như: trao đổi kinh nghiệm mở các lớp tập huấn, tham quan các mô hình hiệu quả nhằm nâng cao trình độ sản xuất và tạo cơ hội tìm việc làm cho người lao động. Mạng lưới dạy nghề của tỉnh được xây dựng theo hướng xã hội hoá, đa dạng hoá. Các cơ sở dạy nghề, bán công, dân lập được khuyến khích phát triển với hình thức đào tạo ngắn hạn, cung cấp hàng nghìn lao động đáp ứng nhu cầu phát triển nghề giản đơn trong các làng nghề. Thanh Trà (TTXVN)
Xem