Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bất cập đào tạo nghề ở Cà Mau

25/11/2004

Theo thống kê chưa đầy đủ, Cà Mau hiện thiếu hơn 1.000 cán bộ, kỹ sư, kỹ thuật viên, công nhân chuyên ngành nuôi trồng thuỷ sản, nông- lâm nghiệp và hàng chục ngàn lao động phổ thông có tay nghề trong lĩnh vực chế biến thuỷ sản, thuyền trưởng, máy trưởng phục vụ các xí nghiệp, công ty xuất nhập khẩu…

Khắc phục tình trạng này, hàng năm, tỉnh Cà Mau đã đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng trường lớp, mua sắm trang thiết bị; tổ chức giảng dạy, giới thiệu việc làm cho lực lượng lao động trong tỉnh. Đến nay, cả 9 huyện, thành phố trong tỉnh đều có trung tâm dạy nghề; mỗi năm đào tạo, phổ cập nghề cho hơn 12.000 lao động. Cùng với đẩy mạnh công tác xã hội hoá, nâng cao chất lượng các loại hình đào tạo, Cà Mau chú trọng đào tạo đội ngũ kỹ sư, cán bộ khuyến nông, khuyến ngư, kỹ thuật viên, công nhân có tay nghề vững nhằm đáp ứng nhu cầu CNH- HĐH. Tuy nhiên, công tác đào tạo, hướng nghề ở Cà Mau còn mang tính chắp vá, manh mún, thiếu bài bản; thiếu đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm; chất lượng dạy, truyền nghề chưa bám sát nhu cầu thực tế; chưa đáp ứng điều kiện phát triển sản xuất mà các ngành, công ty, xí nghiệp đang cần. Đặc biệt, đội ngũ kỹ thuật viên cho ngành sản xuất nông- lâm- ngư nghiệp, vốn là ngành kinh tế chủ lực đang thiếu trầm trọng, trong khi đó, các loại hình đào tạo nghề, trung tâm dạy vi tính, ngoại ngữ, lái xe, thêu may, ca nhạc… đang nở rộ dù chưa phù hợp với điều kiện kinh tế ở địa phương. Huỳnh Sử (TTXVN)
Xem