Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hà Nội: Hội nghị khách hàng xử lý chất thải công nghiệp

10/11/2004

Nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác xử lý chất thải công nghiệp là mục đích của hội nghị khách hàng xử lý chất thải công nghiệp do Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội tổ chức sáng 5/11 với sự tham gia của 50 đại diện các khu chế xuất, công ty công nghiệp.

Công ty Môi trường Đô thị đã giới thiệu hoạt động của khu xử lý rác thải công nghiệp, phổ biến quy định của UBND thành phố về quản lý chất thải để các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tìm hiểu và ký hợp đồng thu gom, xử lý rác thải công nghiệp. Khu xử lý chất thải công nghiệp do công ty Môi trường Đô thị Hà Nội làm chủ đầu tư đã hoàn thành giai đoạn 1 đưa vào hoạt động từ tháng 6/2004. Đây là khu xử lý chất thải công nghiệp đầu tiên của Việt Nam được đầu tư công nghệ và thiết bị hiện đại với công suất giai đoạn 1 từ 50- 100 tấn/ngày (giai đoạn 2 từ 100- 300 tấn/ngày), đảm bảo xử lý triệt để chất thải công nghiệp của Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Tháng 9/2004, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành “Quy định về quản lý chất thải công nghiệp trên địa bàn thành phố”, trong đó quy định việc quản lý chất thải công nghiệp từ nơi phát sinh đến các hoạt động thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý, tiêu huỷ nhằm ngăn ngừa va giảm tối đa việc phát sinh các tác động nguy hại của chúng với môi trường và sức khoẻ con người. Quy định được áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan tới rác thải công nghiệp. Tuyết Mai (TTXVN)
Xem