Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Vĩnh long: thu bảo hiểm xã hội đạt thấp

21/08/2004

Đến giữa tháng 8/2004, tổng thu bảo hiểm xã hội của tỉnh Vĩnh Long mới đạt trên 47 % kế hoạch năm, số nợ đọng kéo dài còn trên 6.6 tỷ đồng

Đáng chú ý là một số doanh nghiệp chiếm dụng nguồn quỹ bảo hiểm xã hội gần 354 triệu đồng. Riêng khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh, đến nay mới có 192 đơn vị với 1566 lao động tham gia bảo hiểm xã hội, chủ yếu tập trung ở thị xã Vĩnh Long với 126 đơn vị. Nguyên nhân của tình trạng này là do thiếu biện pháp xử lý kiên quyết, và chưa thường xuyên tuyên truyền đến người lao động… Để đảm bảo kế hoạch thu năm 2004, nghành bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức kiểm tra liên nghành tại 10 doanh nghiệp và yêu cầu 4 doanh nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện đăng ký trích nộp bảo hiểm xã hội đối với 244 lao động. Trong quý 3/2004, tỉnh chỉ đạo các nghành Bảo hiểm xã hội, Lao động- Thương binh- Xã hội và liên đoàn lao động củng cố hoạt động, tăng cường kiểm tra việc thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, ký kết hợp đồng lao động giữa chủ sử dụng lao động và người lao động, mở rộng khai thác thu đối với khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Riêng thông tin tuyên truyền được tổ chức hàng tháng, mở rộng các hình thức như : tổ chức hội thi tìm hiểu, tuyên truyền qua tài liệu, thông tin trực tiếp đến các doanh nghiệp và người lao động, đồng thời tổ chức đường dây nóng để giải quyết các thắc mắc liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, góp phần bảo vệ quyền lợi của người lao động.
Xem