Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bộ Lao động – Thương binh và XH phối hợp với Bộ công an xử lý các vi phạm XKLĐ

11/12/2004

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Công an chuẩn bị ký Thông tư liên tịch về việc giải quyết các vụ vi phạm pháp luật trong xuất khẩu lao động (XKLĐ). Khi thông tư này có hiệu lực thì những cá nhân, đơn vị làm công tác XKLĐ sẽ bị theo dõi chặt và xử lý nghiêm nếu vi phạm pháp luật thì (kẻ cả những vụ vi phạm trước đây chưa giải quyết triệt để thì nay sẽ được quan tâm đặc biệt). Các vụ lừa đảo XKLĐ sẽ được Bộ Lao động-TBXH và Bộ Công an sẽ phối hợp phát hiện, giải quyết kịp thời các vụ lừa đảo XKLĐ nhằm tránh xảy ra những ảnh hưởng đáng tiếc trên thị trường. Ngày 8/12/2004, Bộ Lao động – TBXH cũng vừa ký Thông tư liên tịch với Bộ Tài chính và Bộ y tế về việc quy định mức phí và khám sức khỏe cho lao động xuất khẩu. Theo đó, việc khám sức khoẻ cho lao động xuất khẩu được quy định cụ thể nhằm chấm dứt tình trạng người lao động khám sức khoẻ tràn lan ở các bệnh viện và mức phí thì mỗi nơi một khác./. Mỹ Hạnh (Tạp chí LĐXH)

Xem