Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tăng mức phạt hành chính về vi phạm pháp luật lao động

13/05/2010

Theo như Nghị định số 47/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động mà Chính phủ mới ban hành thì mức phạt tiền tối đa đối với các hành vi vi phạm sẽ tăng từ 20 triệu đồng (quy định cũ) lên 30 triệu đồng. Nghị định này sẽ thay thế Nghị định số 113/2004/NĐ-CP và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 25/6/2010.

Đối với các vi phạm quy định về việc làm tại Nghị địnhnêu rõ: phạt tiền từ 300 nghìn đồng đến 3 triệu đồng đối với người sử dụng lao động không công bố danh sách người lao động bị thôi việc hay không trao đổi với Ban Chấp hành ( BCH) Công đoàn cơ sở hoặc BCH Công đoàn lâm thời khi cho người lao động thôi việc...Hành vi không thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở về nhu cầu tuyển dụng lao động ít nhất 7 ngày trước khi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động cũng sẽ bị xử phạt theo mức trên. Quy định theo hướng tăng mức phạt tại các trường hợp tổ chức, cá nhân có 1 trong những hành vi: không trả hoặc trả không đầy đủ tiền trợ cấp mất việc làm cho người lao động; thu phí giới thiệu việc làm cao hơn mức quy định... sẽ bị phạt tiền từ 200 nghìn đồng đến 30 triệu đồng (tùy theo số người lao động bị vi phạm).

Nhằm tránh tình trạng vi phạm quy định về tiền lương, tiền thưởng là một trong những vi phạm pháp luật lao động phổ biến hiện nay, Nghị định quy định: phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300 nghìn đồng đến 3 triệu đồng đối với người sử dụng lao động không thực hiện các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động theo quy định của pháp luật hoặc khấu trừ tiền lương của người lao động mà không thảo luận với BCH Công đoàn cơ sở, BCH Công đoàn lâm thời (nếu có). Ngoài ra, mức phạt cũng sẽ tăng từ 1 đến 5 triệu đồng lên 2 đến 10 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong những hành vi như: không trả lương đầy đủ, đúng thời hạn cho người lao động; trả chậm lương nhưng không đền bù; không trả lương cho người lao động trong thời gian nghỉ việc để điều trị vì tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; không đăng ký thang lương, bảng lương với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp tỉnh; không công bố công khai thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng trong doanh nghiệp. Đặc biệt, trường hợp người sử dụng lao động khấu trừ tiền lương của người lao động nhưng không cho người lao động biết lý do hoặc khấu trừ quá 30% tiền lương hàng tháng của người lao động; không trả đủ tiền lương cho người lao động trong những trường hợp phải ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động... sẽ bị phạt mức tối đa đến 30 triệu đồng, cao gấp 3 lần so với quy định cũ.

Đối với hoạt động đình công, Nghị định quy định: người lao động có hành vi tham gia đình công sau khi có quyết định hoãn hoặc ngừng đình công của Thủ tướng Chính phủ hoặc có hành vi làm tổn hại máy, thiết bị, tài sản doanh nghiệp... sẽ bị phạt từ 300 nghìn đồng đến 2 triệu đồng.

Đối với các hành vi cản trở việc thực hiện quyền đình công hoặc kích động, lôi kéo, ép buộc người lao động đình công hay hành vi trù dập, trả thù đối với người lao động tham gia đình công và người lãnh đạo đình công đều bị phạt từ 15 đến 30 triệu đồng./.

Xem