Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thứ trưởng Phạm Minh Huân dự Lễ Ký kết dự án Hỗ trợ quan hệ và sửa đổi Bộ luật lao động

02/04/2010

Sáng ngày 2/4/2010, tại Hà Nội, Dự án “ Hỗ trợ quan hệ lao động và sửa đổi Bộ luật Lao động” đã được ký kết giữa Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).

Với tổng kinh phí tài trợ là 2 triệu USD và được thực hiện trong thời gian 24 tháng, Dự án sẽ góp phần hỗ trợ các đối tác Việt Nam xây dựng pháp luật về lao động, đặc biệt là việc sửa đổi Bộ luật Lao động và thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động lành mạnh với sự tham gia và phối hợp của nhiều bộ, ban ngành, địa phương liên quan.

Cùng với các đơn vị của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, tham gia thực hiện dự án còn có các đối tác khác là: Uỷ ban các Vấn đề Xã hội và Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Phạm vi hoạt động của Dự án chủ yếu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đồng thời sẽ được xem xét để triển khai tại một số nơi có thị trường lao động vận hành sôi động như Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Bình Dương và đó cũng là những địa phương có mức độ về quy mô và số lượng tranh chấp lao động, đình công trong thời gian qua cần được quan tâm và giải quyết.

Được biết, với mục tiêu tổng thể xác định cho Dự án là: Quan hệ lao động được củng cố thông qua việc nâng cao năng lực của các đối tác xã hội; các thiết chế hỗ trợ quan hệ lao động được sử dụng để thúc đẩy quan hệ lao động lành mạnh và giảm thiểu giải quyết tranh chấp lao động; pháp luật lao động được điều chỉnh từng bước phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Dự án sẽ phấn đấu thực hiện 3 mục tiêu cụ thể sau:

Thứ nhất: Các khuyến nghị và đề xuất được cung cấp kịp thời trong quá trình soạn thảo Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi.

Thứ hai: Đến cuối dự án, nhận thức cuả người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện của người lao động và người sử dụng lao động về đối thoại và thương lượng tập thể như công cụ hữu hiệu để xây dựng quan hệ lao động lành mạnh, phòng tránh và giải quyết tranh chấp lao động tại doanh nghiệp được nâng cao.

Thứ ba: Đến cuối dự án, chức năng hỗ trợ quan hệ lao động, bao gồm cả hệ thống giải quyết tranh chấp lao động ở cấp trung ương và một số địa phương được cải thiện và nâng cao.

Để đạt được mục tiêu tổng thể và 3 mục tiêu cụ thể nêu trên, trong khuôn khổ Dự án sẽ có khoảng hơn 80 hoạt động được thực hiện với 17 sản phẩm là kết quả của dự án nhằm mục đích giải quyết cho 05 nhóm vấn đề chủ yếu sau:

Một là, hỗ trợ rà soát các quy định của Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn, tổ chức tìm hiểu kinh nghiệm của các nước về quan hệ lao động để nghiên cứu và phục vụ quá trình sửa đổi.

Hai là, hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực đại diện của tổ chức công đoàn cơ sở.

Ba là, thí điểm xây dựng mô hình thương lượng tập thể phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội của Việt Nam.

Bốn là, thí điểm mô hình giải quyết tranh chấp lao động phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội của Việt Nam

Năm là, hỗ trợ nâng cao năng lực của cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện xây dựng chính sách về quan hệ lao động. Đồng thời, thiết lập một số trung tâm cung cấp dịch vụ về quan hệ lao động ở mỗi địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Minh Huân cho rằng, trong 24 tháng triển khai thực hiện với sự hỗ trợ của Dự án, các chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam sẽ tiếp thu được các kiến thức và kinh nghiệm từ các chuyên gia của ILO nhằm từng bước nâng cao năng lực xây dựng pháp luật về lao động và công đoàn, xây dựng hệ thống giải quyết tranh chấp lao động, cũng như nâng cao năng lực đối với hệ thống trung gian trong quan hệ lao động.

Thứ trưởng khẳng định thêm, sau lễ khởi động này, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thành lập Ban Chỉ đạo dự án và Ban Quản lý dự án để phối hợp cùng Văn phòng dự án triển khai thực hiện các hoạt động một cách có hiệu quả và phù hợp nhất, cũng như đảm bảo đúng tiến độ mà đề án đã đặt ra.

Xem