Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ký kết hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ thông tin cho hệ thống thông tin thị trường lao động

15/01/2010

Chiều ngày 15/01/2010, tại Hà Nội, Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT đã tiến hành ký kết hợp đồng cung cấp và cài đặt thiết bị công nghệ thông tin cho hệ thống thông tin thị trường lao động của Cục Việc làm giai đoạn một, trị giá 1,45 triệu USD.

Thiết lập hệ thống thông tin thị trường lao động là một trong các hoạt động của Dự án Thị trường lao động nhằm cải thiện thông tin hỗ trợ giải quyết việc làm và phát triển kỹ năng nghề tại Việt Nam được thực hiện bởi Tổ chức Lao động Quốc tế, dưới sự tài trợ của Uỷ ban Châu Âu.

Hệ thống thông tin thị trường lao động giúp: Kết nối thông tin thị trường lao động ở cấp trung ương với cấp địa phương; Cải thiện hệ thống thông tin của Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin Thị trường Lao động và các trung tâm dịch vụ việc làm cấp tỉnh; Mở rộng phạm vi và tăng cường chất lượng của thông tin thị trường lao động hiện có, bao gồm các số liệu thống kê thị trường lao động một cách cụ thể; Nâng cao năng lực phân tích và sử dụng thông tin để lập kế hoạch và xây dựng chính sách; Phổ biến và trao đổi thông tin thị trường lao động nhằm hỗ trợ giải quyết việc làm.

Thông qua dự án, 3,2 triệu USD sẽ được dành để xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động. Quá trình triển khai được chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn một, dự án đầu tư xây dựng một trung tâm dữ liệu ở Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin Thị trường Lao động (Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) và 5 đơn vị xử lý thông tin tại 5 trung tâm giới thiệu việc làm cấp tỉnh tại Hà Nội, Hải Dương, Đà Nẵng, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh. Giai đoạn tiếp theo, hệ thống sẽ được mở rộng để kết nối các trung tâm giới thiệu việc làm trên toàn quốc./.


Xem