Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo Đại biểu dân cử với chính sách hoàn thiện hệ thống thiết chế về quan hệ lao động

17/08/2009

Hội thảo nói trên được Ủy ban Các Vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Viện FES tổ chức trong hai ngày 17 – 18/8/2009 tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc nhằm thu thập các ý kiến đóng góp vào việc xây dựng và hoàn hiện thiết chế về quan hệ lao động trong Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi.

Tham dự Hội thảo có bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội; các ông Đặng Như Lợi, Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội; Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân; GS.TS Wolfgang Daubler, Chuyên gia của Viện FES; đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tòa Lao động, Tòa án Nhân dân tối cao; Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam (ILO); đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động một số tỉnh phía Bắc.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng trao đổi các nội dung cơ bản về các vấn đề: Hoàn thiện chính sách, pháp luật về quan hệ lao động, vai trò của Nhà nước, những vấn đề đặt ra trong xây dựng quan hệ lao động ở Việt Nam và định hướng xây dựng chính sách, pháp luật trong thời gian tới; Công đoàn với việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp; Thực trạng tổ chức của VCCI và vai trò thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động của VCCI; Vai trò của Tòa Lao động trong việc thực hiện chức năng xét xử các vụ án về tranh chấp lao động thời gian qua; Một số kết quả về nghiên cứu và thực tiễn trong quá trình thực hiện Dự án về hỗ trợ quan hệ lao động ở Việt Nam…

Các đại biểu cũng được nghe GS. TS Wolfgang Daubler trình bày về những vấn đề lý luận và thực tiễn về quan hệ lao động của Cộng hòa Liên bang Đức và một số nước châu Âu hoặc trên thế giới, đồng thời đưa ra những bình luận về quan hệ pháp luật của Việt Nam và giải đáp thắc mắc của các đại biểu về vấn đề công đoàn, giải quyết tranh chấp lao động… của một số nước trên thế giới.

Quan hệ lao động là mối quan hệ giữa các chủ thể về việc làm, tiền lương và các điều kiện làm việc khác được hình thành thông qua thương lượng, thỏa thuận theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền lợi hợp pháp của nhau trong quá trình lao động.

Đánh giá về những hạn chế trong việc thực hiện pháp luật về lao động và quan hệ lao động, ông Đặng Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội cho rằng: Việc ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp tư nhân chỉ đạt khoảng trên 20%. Về ký kết thỏa ước lao động tập thể: Chỉ có khoảng 45 – 50% doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI và 13% số hợp tác xã ký kết thỏa ước lao động tập thể song lại không thực chất về nội dung. Về tiền lương, tiền lương tối thiểu thấp, không tương quan với hao phí và giá trị lao động; Về thu nộp bảo hiểm xã hội, tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước chiếm tỷ lệ dưới 50%, khu vực hợp tác xã chỉ khoảng 10% với mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội rất thấp. Bên cạnh đó, về thực hiện các qui định của pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; an toàn vệ sinh lao động; tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động; thành lập và hoạt động tổ chức công đoàn cơ sở; công tác thanh tra, kiểm tra… còn nhiều bất cập. Về tổ chức đại diện cho người lao động, công tác phát triển tổ chức công đoàn cơ sở và đoàn viên khu vực ngoài Nhà nước còn rất hạn chế. Đa số tổ chức công đoàn cơ sở được thành lập tại doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa đủ năng lực để thực hiện vai trò đại diện trong đối thoại, thương lượng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đối với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, khung pháp lý chưa được qui định đầy đủ, phù hợp và các thiết chế về quan hệ lao động chưa được thực thi trong các cơ sở kinh tế hợp tác, hợp tác xã, các doanh nghiệp nhỏ và vừa nên mối quan hệ ba bên trong các tổ chức này chưa rõ nét. Cơ quan này chưa tham gia nhiều vào quan hệ lao động, vai trò còn mờ nhạt.

VCCI chưa thực hiện được vai trò đại diện cho người sử dụng lao động trong đối thoại, thương lượng với đại diện người lao động để tham vấn, ký kết thỏa ước lao động tập thể, hòa giải, giải quyết tranh chấp lao động và đình công.

Còn theo Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân, trước những hạn chế, bất cập trong thực hiện pháp luật về quan hệ lao động nêu trên, cần định hình rõ mô hình quan hệ lao động của Việt Nam, trên cơ sở đó hình thành hệ thống pháp luật lao động và quan hệ lao động phù hợp; Tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Bộ luật Lao động, đưa những nội dung còn thiếu, những nội dung chưa được đề cập vào Bộ luật Lao động; làm rõ thêm một số vấn đề mà trước đây pháp luật lao động chưa qui định cụ thể như vấn đề hợp đồng lao động phái cử, hợp đồng lao động bán thời gian, quản lý tiền lương với doanh nghiệp Nhà nước…;Từng bước xây dựng các luật về tiêu chuẩn lao động, Luật Tố tụng giải quyết các vụ án về tranh chấp lao động, phù hợp với tính chất của vụ án lao động, bảo đảm tính kịp thời và công minh; Phối hợp với tổ chức Công đoàn trong việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Công đoàn; phối hợp với VCCI, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nghiên cứu hình thành khuôn khổ pháp lý bảo đảm tổ chức, hoạt động của đại diện người sử dụng lao động; Thúc đẩy hoạt động của cơ chế ba bên ở cấp trung ương nhằm tăng cường cơ chế tham vấn, hỗ trợ và đối thoại giữa các bên trong quan hệ lao động; Tăng cường hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, tiến tới thành lập một số chi nhánh khu vực của Trung tâm nhằm đáp ứng kịp thời việc tư vấn, hỗ trợ các bên trong đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể ở doanh nghiệp. Hạn chế sự can thiệp hành chính trực tiếp của Nhà nước vào quan hệ lao động ./.

Thảo Lan

Xem