Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quảng Ngãi: Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động

06/07/2009

Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực của các cấp các ngành, 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết việc làm cho 15.640 lao động, đạt 46% kế hoạch; đào tạo nghề hệ trung cấp cho 1.250 người; hệ sơ cấp nghề là 3.500 người (trong đó đào tạo nghề cho nông dân và người nghèo là 2.500 người).

Trong công tác lao động, việc làm, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh đã thực duyệt đăng ký thang bảng lương cho 05 doanh nghiệp, đăng ký nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể cho 12 đơn vị đóng trên địa bàn. Phối hợp giải quyết việc đình công của công nhân tại 2 công ty (Công ty Công nghiệp nặng Doosan-Vina thuộc khu kinh tế Dung Quất và Công ty TNHH Hồng Phước thuộc khu công nghiệp Quang Phú). Tập huấn kỹ năng thương lượng tập thể cho 20 doanh nghiệp; trình UBND tỉnh dự thảo Chỉ thị công tác giải quyết tranh chấp lao động, đình công và tăng cường việc chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp; tổng hợp và hoàn thành việc điều tra về tình hình thực hiện pháp luật lao động tại 100 doanh nghiệp để báo cáo Bộ. Bên cạnh đó, Sở còn phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp của tỉnh, Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất, Ngân hàng Đầu tư Phát triển chi nhánh Quảng Ngãi, Bảo hiểm Xã hội tỉnh triển khai hội nghị tập huấn về bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn, vệ sinh lao động- Phòng chống cháy nổ lần thứ 11, Sở đã kiểm tra 29 doanh nghiệp về thực hiện công tác này; cấp hơn 2.500 thẻ an toàn lao động cho các doanh nghiệp; cấp 230 giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn và kiểm tra 100 hồ sơ người lao động đi xuất khẩu gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh để nhận hỗ trợ kinh phí đào tạo ngoại ngữ, bổ túc học nghề và giáo dục định hướng. Tiến hành kiểm tra tình hình lao động mất việc làm do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu tại 40 doanh nghiệp theo Quyết định 30 của Thủ tướng Chính phủ và kết quả, từ cuối năm 2008 đến tháng 3/2009, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có 2.140 lao động mất việc làm, 1.770 lao động thiếu việc là (đa số là lao động phổ thông), chiếm khoảng 3-5% tổng số lao động hiện đang làm việc trong các doanh nghiệp. Theo dự kiến, trong 6 tháng cuối năm, sẽ có khoảng 1.800 lao động thiếu việc làm và 500 người mất việc làm. Đối với công tác dạy nghề, Sở đã phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra thanh lý hợp đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người tàn tật và người nghèo năm 2008; phân bổ công khai chỉ tiêu đào tạo nghề hệ trung cấp năm 2009 cho các trường được thụ hưởng kinh phí; tham mưu trình UBND tỉnh ban thành nghị quyết về phát triển xã hội hoá dạy nghề tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009-2010 và định hướng đến năm 2020; hướng dẫn và trình UBND tỉnh cho chủ trương 2 huyện Sơn Hà và Trà Bồng xây dựng đề án thành lập trung tâm dạy nghề và nâng cấp Trung tâm dạy nghề Đức Phổ thành Trường Trung cấp nghề để thông qua Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm định. Sắp tới, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch công tác xuất khẩu lao động đối với 06 huyện miền núi theo nghị quyết 30a; kiểm tra giám sát các đơn vị được chọn ký hợp đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người nghèo và người tàn tật trong năm. Hồng Phượng (Tạp chí LĐXH)
Xem