Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tình hình lao động việc làm 6 tháng đầu năm ở Quảng Nam

30/06/2009

15.314 lao động được giải quyết việc làm, ước đạt 40,3% kế hoạch năm, đây là con số được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Nam đưa ra trong báo cáo tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2009. Bằng nguồn vốn quỹ quốc gia việc làm, địa phương đã phê duyệt cho vay trên 360 dự án với tổng số tiền trên 11,701 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động, đồng thời, tham mưu cho tỉnh giao hạn mức vốn cho các địa phương và các đơn vị với tổng nguồn vốn 4,5 tỷ đồng.

Trong Lễ khai trương Sàn giao dịch việc làm và mở Phiên giao dịch việc làm lần thứ nhất năm 2009, đã có 28 đơn vị tham gia tuyển dụng và 3.405 lao động đến nhận phiếu đăng ký, tìm hiểu thông tin. Bên cạnh đó, Quảng Nam đã triển khai tập huấn nghiệp vụ điều tra thực trạng và nhu cầu sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn; cấp mới 5 giấy phép và gia hạn 4 giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài; Khảo sát, kiểm tra, nắm tình hình 6 doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý lao động người nước ngoài. Tổ chức có hiệu quả lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 11/2009 tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, thu hút 120 doanh nghiệp với trên 600 người tham gia; hướng dẫn kiểm tra và cấp 785 thẻ an toàn lao động cho những người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; kiểm tra về an toàn lao động tại các đơn vị thi công trên các tuyến đường Nam Trà My, thuỷ điện Sông Bung, thuỷ điện Đăk Mi 3; tổ chức lớp huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho Công ty Cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Nam cũng đã xây dựng Đề án chuyển đổi phương tiện, chuyển đổi ngành nghề cho các đối tượng sử dụng xe cơ giới 3 – 4 bánh bị cấm lưu hành trình UBND tỉnh phê duyệt; tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ thị chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp triển khai Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp; đã tổ chức 4 lớp tập huấn chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại 2 cụm Tam Kỳ và Điện Bàn cho gần 1.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, đồng thời, tổ chức các lớp tương tự cho các cán bộ phòng Lao động – Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội các huyện cũng như các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn. Theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm 2009, địa phương sẽ tổ chức phiên giao dịch việc làm định kỳ và các phiên giao dịch lưu động tại các huyện Tây Giang, Phước Sơn và Nam Trà My. Phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước chọn một số doanh nghiệp xuất khẩu lao động có đủ năng lực, điều kiện, thị trường phù hợp để tổ chức triển khai tuyển dụng, đào tạo nghề đưa lao động các huyện nghèo đi xuất khẩu lao động theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg. Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập lại Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Nam. Tổng hợp kết quả điều tra tình hình lao động - việc làm trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và báo cáo kết quả về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành với Sở Công thương, Công an tỉnh về quản lý và sử dụng vật liệu cháy nổ công nghiệp./. Đăng Doanh (Tạp chí LĐXH)
Xem