Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quảng Trị: Trên 4.000 lao động được giải quyết việc làm

02/07/2009

Bước vào năm 2009, do ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã thu hẹp sản xuất, kinh doanh, cắt giảm nhân công. Tình trạng lao động mất việc làm diễn ra ở nhiều nơi. Để thúc đẩy các giải pháp tạo việc làm, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã tập trung xây dựng chỉ tiêu và triển khai kế hoạch giải quyết việc làm cho các địa phương, trong đó nhiệm vụ chủ yếu là đảm bảo việc làm và đời sống của người lao động.

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 4.000 lao động, đạt 47% kế hoạch. Trong đó, số lao động được tạo việc làm mới từ các chương trình phát triển kinh tế- xã hội, được tuyển vào làm việc tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh là 3.300 người; từ các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm là 200 người và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 514 người. Để có được kết quả trên, Sở đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp như: Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch phân bổ 4 tỷ đồng từ nguồn vốn vay 120 của Trung ương bổ sung năm 2009 cho các địa phương, các hộ, đoàn thể. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu việc làm năm 2009 là 2,8 tỷ đồng ( trong đó 2 tỷ đồng dành cho việc lập quỹ giải quyết việc làm địa phương; 200 triệu đồng hỗ trợ người lao động học ngoại ngữ, khám sức khoẻ tham gia xuất khẩu lao động; 200 triệu đồng hỗ trợ xây dựng hệ thống thông tin số liệu việc làm; 100 triệu đồng để nâng cao năng lực cho Trung tâm giới thiệu việc làm; số còn lại dành cho việc hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên dạy nghề, tuyên truyền về thị trường lao động… Bên cạnh đó, còn phối hợp với các phòng, ban liên quan làm việc với huyện Đakrông về hướng dẫn xây dựng Đề án Xuất khẩu lao động theo Đề án 71 của Chính phủ. Trong lĩnh vực đào tạo nghề, Sở đã tiến hành lập kế hoạch giao chỉ tiêu dạy nghề năm 2009 cho các huyện, thị và tổ chức hội nghị triển khai thực hiện; thẩm định kế hoạch, dự toán kinh phí trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn, dân tộc thiểu số, người tàn tật… Tính đến nay, các cơ sở dạy nghề đã tổ chức mở 125 lớp với số lượng 3.601 lao động nông thôn, 20 lớp đào tạo nghề cho 615 học viên là người nghèo. Để thực hiện mục tiêu năm 2009 là tạo việc làm mới cho 8.000- 8.500 người, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống còn 4,2%, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc của người lao động, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị đang tập trung thực hiện các biện pháp: Tổ chức cuộc khảo sát nắm chắc thực trạng lao động, viêc làm tại các xã, phường, thị trấn và thực trạng sử dụng lao động, nhu cầu sử dụng lao động của tất cả các doanh nghiệp trong toàn tỉnh. Kết quả cuộc khảo sát sẽ là cơ sở quan trọng phục vụ chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề và phát triển thị trường lao động của tỉnh từ nay đến năm 2015; tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm; phối hợp kiểm tra việc thực hiện Bộ luật Lao động, kiểm tra tình hình thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động như tuyển dụng, tiền lương, tiền công, phụ cấp, trợ cấp lao động nữ… ; kiểm tra, giám sát hoạt động dạy nghề cho người nghèo, lao động nông thôn, dân tộc thiểu số, người tàn tật tại các địa phương có mở lớp; tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình UBND tỉnh quyết đinh thành lập Trung tâm Dạy nghề Tổng hợp huyện Đakrông và hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đưa Trung tâm vào diện đầu tư tập trung. Hồng Phượng
Xem