Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thành phố Hồ Chí Minh: 6 tháng đầu năm 2009 giải quyết việc làm cho hơn 129 nghìn lao động

10/07/2009

Trong 6 tháng đầu năm 2009, Thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết việc làm cho 129.053 lao động, đạt 47,79% so với kế hoạch, trong đó lao động có việc làm ổn định là 103.913 người, chiếm 80,51% so với số lao động được giải quyết việc làm (so với cùng kỳ năm 2008 tăng 4,79%). Số chỗ làm việc mới được tạo ra là 51.325 chỗ làm, chiếm 42,77% kế hoạch (giảm 4,53% so với cùng kỳ năm 2008). Các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động trên địa bàn thành phố đã đưa được 867 người đi làm việc ở nước ngoài (trong đó lao động của thành phố là 93 người).

Trên địa bàn thành phố có 21.812 lao động bị mất việc và 16.929 lao động thiếu việc làm tại 194 doanh nghiệp. Bên cạnh những doanh nghiệp bị ảnh hưởng do suy giảm kinh tế còn có 8 hợp tác xã với 82 lao động bị mất việc làm và 54 người thiếu việc làm do giảm giờ làm việc, nguyên nhân chủ yếu là do các hợp tác xã thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh. Trước tình hình đó, thành phố đã triển khai hoạt động Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động và thực hiện Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế; Hướng dẫn doanh nghiệp thủ tục để được vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp gặp khó khăn phải cắt giảm lao động do tác động của suy giảm kinh tế đã kịp thời thực hiện giải quyết chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật lao động. Bên cạnh đó, giữa doanh nghiệp và người lao động có sự chia sẻ lẫn nhau để vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Nhìn chung, tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố (kể cả doanh nghiệp trong các khu chế xuất - khu công nghiệp) trong 6 tháng đầu năm 2009 ổn định so với cùng thời điểm năm 2008. 6 tháng cuối năm, thành phố sẽ tập trung triển khai các chính sách về bảo hiểm thất nghiệp và xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường lao động thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm; Rà soát, cập nhật thông tin về tình hình lao động và thực hiện các quy định về pháp luật lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Phối hợp với các Sở, ngành tổ chức tuyên truyền vận động người lao động chưa có việc làm, người lao động có tay nghề ở thành phố đi làm việc có thời hạn ở các nước đang có nhu cầu lao động lớn. Đây là cơ hội để giải quyết việc làm cho người lao động trong tình hình khó khăn hiện nay; Thường xuyên cập nhật tình hình mất việc làm của người lao động trong các doanh nghiệp do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, phối hợp với các ban - ngành có liên quan sắp xếp, giải quyết việc làm cho người lao động mất việc; Tham gia các hoạt động Sàn giao dịch việc làm thành phố năm 2009. Tham gia công tác của Ban chỉ đạo cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, thẩm định phương án lao động tại các công ty Nhà nước tiến hành sắp xếp và cổ phần hoá trong năm 2009. Phối hợp với các Phòng, ban của Sở, quận - huyện tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động tại các doanh nghiệp. Phối hợp với Thanh tra Sở tiến hành kiểm tra thực hiện Pháp luật lao động tại các doanh nghiệp theo Quyết định số 419/QĐ-UB ngày 30/1/2007 của UBND.TP./. Thảo Lan
Xem