Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đồng Nai: Giải quyết nợ lương đối với 252 lao động ở Công ty Duballo do chủ bỏ trốn

13/07/2009

Thực hiện công văn số 2513 ngày 7-4-2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giải quyết chế độ cho người lao động bị mất việc làm tại doanh nghiệp có chủ bỏ trốn, vừa qua, cuộc họp giữa Sở LĐ-TB&XH và Sở Tài chính đã bàn giải quyết các chế độ chính sách cho 252 lao động bị mất việc làm tại Công ty Duballo do chủ doanh nghiệp bỏ trốn.

Cuộc họp đã thống nhất xử lý số tiền lương mà chủ doanh nghiệp Duballo bỏ trốn còn nợ lao động là 194.504.417 đồng theo biên bản làm việc giữa Sở LĐ-TBamp;XH với Phòng LĐ-TBamp;XH huyện Long Thành kiến nghị. Số tiền này sẽ ứng từ ngân sách để chi trả tiền lương cho 252 lao động. Riêng số tiền trợ cấp thôi việc là 202.303.555 đồng theo Thông tư 06/2009 liên bộ LĐ-TBamp;XH và Bộ Tài chính trong khi triển khai thực hiện có phát sinh một số vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động nên Sở LĐ-TBamp;XH đã có văn bản trình Cục Việc làm của Bộ LĐ-TBamp;XH hướng dẫn thực hiện nên chưa có văn bản trả lời và phải chờ hướng dẫn. Theo đề nghị của hai bên, Sở LĐ-TBamp;XH căn cứ biên bản làm việc lập tờ trình UBND tỉnh phê duyệt để ứng tiền từ ngân sách chi trả số nợ lương cho 252 lao động trong thời gian sớm nhất. Bích Thuận
Xem