Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

1321 lao động ở tỉnh Hoà Bình được tạo việc làm qua Chương trình mục tiêu quốc gia XĐGN và Việc làm

10/11/2004

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XĐGN và Việc làm, hết quý III năm 2004, toàn tỉnh đã có 207 dự án nhỏ vay vốn giải quyết việc làm cho 1321 lao động, trong đó tạo vệc làm mới cho 746 lao động. Ngoài ra, dự án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác XĐGN đã mở được 76 lớp đào tạo cho cán bộ của 36 xã nghèo trong tỉnh với tổng kinh phí 220 triệu đồng.

Đồng thời, dự án còn phát hành 3 số bản tin XĐGN và VL với tổng số 9000 cuốn. Bên cạnh đó, từ đầu năm tới nay, dự án định canh định cư đã hỗ trợ 1.615 hộ trong tỉnh khai hoang 20 ha đất và khởi công xây dựng 3 công trình mới trị giá gần 1 tỷ đồng. Dự án này còn hướng dẫn bà con nghèo cách làm ăn, trung tâm khuyến nông khuyến lâm đã tổ chức được 16 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho bà con nông dân ở các huyện, thị trong tỉnh và xây dựng 5 mô hình phát triển sản xuất, thâm canh lúa lai, áp dụng công thức luân canh cây trồng và mô hình trồng chè tuyết, giá trị khối lượng thực hiện đạt 210 triệu đồng./. Mỹ Hạnh
Xem