Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tuổi trẻ huyện Hải Lăng (Quảng Trị) phát triển chăn nuôi

10/11/2004

Được sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển nông thôn Quảng Trị và UBND huyện Hải Lăng (Quảng Trị), huyện đoàn Hải Lăng triển khai chương trình đầu tư nuôi bò (kết hợp trồng cỏ) cho 181 gia đình thanh niên đang gặp khó khăn về kinh tế ở 20 xã, thị trấn trong huyện. Mỗi hộ được hỗ trợ 1 con bò giống sinh sản trị giá 2,7 triệu đồng, giống cỏ để trồng trên diện tích 200 m2/ hộ; tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng cỏ thâm canh và hỗ trợ dịch vụ thú y trong năm đầu. Huyện Đoàn phối hợp với Trạm Khuyến nông và Phòng Nông nghiệp huyện giám sát việc trồng cỏ, làm chuồng trại, mua giống bò của các gia đình.

Các hộ được hưởng lợi từ chương trình này có trách nhiệm chăm sóc, chi phí lai tạo giống bò lai sind và khi con bê đầu tiên được sinh ra từ 10 –12 tháng thì chuyển giao cho các hộ khác nuôi. Năm nay, huyện đoàn Hải Lăng đã thực hiện 2 đợt hỗ trợ về giống cá rô phi đơn tính cho 320 gia đình thanh niên trong huyện. Các hộ có mặt hồ rộng từ 400 – 600 m2 được hỗ trợ từ 1200 – 1500 con cá giống. Đến nay 200 hồ nuôi bắt đầu cho thu hoạch. Dương Vương Lợi (TTXVN)
Xem