Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Xây dựng thoả ước lao động tập thể ở 31 doanh nghiệp Nhật Bản

10/11/2004

Công đoàn Các khu chế xuất và công nghiệp TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức lớp tập huấn cho 31 cán bộ công đoàn thuộc các công ty có vốn đầu tư của Nhật Bản về nghiệp vụ xây dựng thoả ước lao động tập thể.

Các học viên đã được hướng dẫn và cùng thảo luận về những qui định của pháp luật, qui trình xây dựng và ký kết thoả ước lao động tập thể. Sau khoá học, Ban quản lý Các khu công nghiệp, khu chế xuất TPHCM sẽ gửi thông báo đến các công ty trên đề nghị phối hợp xây dựng thoả ước lao động tập thể. Công đoàn Khu công nghiệp, khu chế xuất TPHCM phấn đấu đến năm 2005 sẽ tăng tỷ lệ đơn vị ký kết thoả ước lao động tập thể lên 70% so với 30% hiện nay (chỉ có 84/280 công đoàn cơ sở thực hiện). Thảo Lan (Tạp chí Lao động và Xã hội)
Xem