Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị triển khai công tác thanh tra và dạy nghề năm 2012

15/06/2012

Trong các ngày từ 4-5/6 tại Nghệ An và 14-15/6 tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thanh tra và dạy nghề năm 2012. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Phi đã khai mạc và chỉ đạo hội nghị. Tham dự còn có lãnh đạo 63 sở Lao động – Thương binh và Xã hội và lãnh đạo phòng dạy nghề, kế hoạch tài chính và thanh tra Sở các tỉnh.

Nội dung chính của hội nghị nhằm triển khai chiến lược dạy nghề giai đoạn 2012-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 29/5/2012; Triển khai các hoạt động dạy nghề năm 2012; Triển khai thực hiện thanh tra diện rộng dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ và một số nội dung khác liên quan đến công tác thanh tra và dạy nghề.
Xem