Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo giới thiệu Công ước 98 về Quyền tổ chức và thương lượng tập thể

11/06/2012

Ngày 8/6, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tiến hành hội thảo lấy ý kiến về việc Việt Nam tham gia phê chuẩn Công ước 98 về Quyển tổ chức và thương lượng tập thể. Tham dự Hội thảo có ông Phạm Trọng Nghĩa, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐTB&XH), các chuyên gia của ILO Bangkok, ILO Hà Nội và đại diện của các cơ quan, các sở, ban ngành liên quan.

Công ước 98 là một trong 8 công ước cơ bản của ILO đã được 160 trong tổng số 183 nước thành viên ILO phê chuẩn và là một trong những công ước rất quan trọng liên quan đến việc tổ chức và hoạt động thương lượng tập thể trên toàn thế giới. Công ước 98 sẽ đóng góp một phần quan trọng trong việc hoàn thiện Chương V của Bộ luật Lao động, sắp tới sẽ được trình quốc hội thông qua. Để tiếp tục triển khai việc nghiên cứu các Công ước của ILO, buổi hội thảo được tổ chức nhằm lấy ý kiến của các chuyên gia về khả năng phê chuẩn Công ước 98 về quyền tổ chức và thương lượng tập thể của Việt Nam.

Tại Hội thảo, ông Jajoon Coue, chuyên gia Tiêu chuẩn lao động và Luật lao động của ILO Bangkok đã giới thiệu những khái niệm, phạm vi và những vấn đề cơ bản trong Công ước 98. Ba nguyên tắc cơ bản trong Công ước 98 đó là cơ sở tự nguyện, độc lập không phụ thuộc và thiện chí. Đi cùng với Công ước này có các Công ước số 87, số 154 và Khuyến nghị 143 liên quan đến thương lượng tập thể. Tại hội thảo này, các chuyên gia cũng đã giải đáp những ý kiến, trao đổi của các đại biểu về các vấn đề liên quan tới Công ước 98 về quyền tổ chức và thươgn lượng tập thể.

Các chuyên gia của Vụ Pháp chế (Bộ LĐTBamp;XH) đã giới thiệu về thực trạng thương lượng tập thể tại Việt Nam, hệ thống pháp luật Việt Nam và tính tương thích với Công ước 98 cũng như đưa ra những vấn đề cần xem xét và những thách thức của Việt Nam khi gia nhập Công ước 98. Đồng thời, hội thảo cũng nêu ra một số kiến nghị nhằm thúc đẩy thương lượng tập thể ở Việt Nam, đó là sớm hoàn thiện từng bước hệ thống pháp luật lao động để tạo hành lang pháp lý cho việc điều chỉnh các mối quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động trên cơ sở bình đẳng, bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng của các bên.

Những ý kiến thảo luận sẽ được tiếp tục nghiên cứu, xem xét và bổ sung cho Bộ luật Lao động và đóng góp vào quá trình để Việt Nam có thể phê chuẩn Công ước 98 trong thời gian tới.

Xem