Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo "Mô hình sử dụng Phiếu tự kiểm tra trực tuyến tình hình thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp"

22/02/2012

Ngày 17/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với vụ Hợp tác quốc tế tổ chức hội thảo “Mô hình sử dụng phiếu tự kiểm tra trực tuyến về tình hình thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp”. Tham dự hội thảo có đại diện Thanh tra Bộ, Văn phòng Dự án USAID, chuyên gia công nghệ thông tin đến từ Hoa Kỳ.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Tiến, Chánh Thanh tra Bộ đã báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 02 của Bộ trưởng về sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp giai đoạn 2006-2011. Theo đó, tỷ lệ phiếu được xử lý tương đối cao, việc xử lý tương đối nhanh và chính xác (cao nhất là năm 2010 đạt 94,93%). Đa số các địa phương đã quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định 02/2006/QĐ-LĐTBXH, đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí cho các cơ quan thanh tra thực hiện việc in phiếu, phát phiếu, thu thập và xử lý phiếu.

Số doanh nghiệp được kiểm tra, thanh tra được tăng nhanh đồng thời tạo nên sự chủ động hơn trong việc thanh tra tại doanh nghiệp. Tình trạng thiếu thanh tra viên trong khi số lượng doanh nghiệp ngày càng tăng được khắc phục nhờ phát huy được tính độc lập, sáng tạo của cá nhân các thanh tra viên bên cạnh việc phát huy vai trò tự kiểm tra của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên một số hạn chế vẫn còn tồn tại. Nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức đúng đắn mục đích và ý nghĩa của việc tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động, do vậy tỷ lệ báo cáo và ghi phiếu gửi về cơ quan thanh tra lao động thấp, nội dung ghi phiếu chưa chính xác và đầy đủ, chỉ mang tính đối phó. Về phía cơ quan thanh tra, việc triển khai phiếu tự kiểm tra đến doanh nghiệp và lựa chọn doanh nghiệp để thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động còn quá ít so với tổng số doanh nghiệp hiện thống kê được. Chưa kiên quyết xử lý những doanh nghiệp không báo cáo hoặc có sai phạm.

Hội thảo cũng đưa ra một số giải pháp về tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn về Phiếu, cách ghi Phiếu và ý nghĩa của việc sử dụng Phiếu đồng thời có biện pháp tăng cường số lượng thanh tra tại Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phù hợp với số lượng doanh nghiệp và người lao động tại địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện nội dung Phiếu tự kiểm tra và phần mềm xử lý Phiếu tự kiểm tra, nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin vào công tác tự kiểm tra thông qua cơ chế kiểm tra trực tuyến.

Xem