Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo về thúc đẩy hoạt động giải quyết tranh chấp lao động phi tòa án ở Việt Nam

20/04/2011

Hội thảo nói trên diễn ra ngày 20/4/2011 tại Hà Nội do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Dự án Hỗ trợ thực hiện pháp luật lao động và thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa ở Việt Nam phối hợp tổ chức. Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân đã tham dự hội thảo.

Theo Thứ trưởng Phạm Minh Huân, từ năm 1995 đến nay xảy ra hàng vạn cuộc tranh chấp lao động cá nhân đã được giải quyết thông qua việc hòa giải tại cơ sở hoặc phán quyết của cơ quan Nhà nước bằng các quyết định hành chính hay phán quyết của Tòa án Lao động; có hơn 3.000 cuộc tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể được hòa giải ngay tại doanh nghiệp với sự hỗ trợ của cơ quan Nhà nước, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và tổ chức công đoàn cấp trên tại địa phương. Tuy nhiên, trong thực tế do nhận thức của các bên chưa đầy đủ về trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp lao động, chưa thực hiện việc giải quyết tranh chấp theo con đường hòa giải mà thường chọn con đường nhanh nhất và phương thức giải quyết đạt hiệu quả cao nhất. Đối với các tranh chấp về cá nhân, người lao động thường bỏ qua vai trò hòa giải mà trực tiếp khiếu nại tới cơ quan Nhà nước. Còn đối với tranh chấp lao động tập thể thì thiếu vai trò đại diện để đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp và chọn hình thức phản đối tập thể bằng ngừng việc tự phát. Mặt khác, việc qui định về hoạt động của tổ chức và cá nhân tham gia giải quyết tranh chấp lao động còn nhiều bất cập.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, trong đó có nguyên nhân về những qui định của pháp luật chưa phù hợp, chưa sát với tình hình thực tế. Còn có sự chồng chéo giữa các văn bản qui phạm pháp luật. Trong chương trình sửa đổi tổng thể và toàn diện Bộ luật Lao động lần này, chúng ta cần phải nghiên cứu để đưa ra hệ thống giải quyết tranh chấp lao động hiệu quả nhất nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.
Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe các tham luận của các đại biểu đến từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tòa Lao động – Tòa án Nhân dân tối cao, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về các vấn đề: Hệ thống giải quyết tranh chấp ngoài tòa án: Thực trạng và Kiến nghị; Vai trò của công đoàn trong việc tham gia giải quyết tranh chấp lao động; Thực trạng giải quyết tranh chấp lao động tại tòa án ở Việt Nam trong thời gian qua và định hướng giải pháp cho thời gian tới; Vai trò của tổ chức đại diện người lao động trong giải quyết tranh chấp lao động; Hoạt động của hòa giải viên cấp huyện và Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh trong việc giải quyết tranh chấp lao động; Vai trò của Trung tâm Tư vấn pháp luật công đoàn trong giải quyết tranh chấp lao động. Cũng tại hội thảo, các đại biểu cũng được nghe chuyên gia quốc tế trình bày về kinh nghiệm giải quyết tranh chấp lao động ngoài tòa án của Hoa Kỳ và cùng trao đổi, thảo luận và đề xuất các mô hình giải quyết tranh chấp lao động ngoài tòa án hiệu quả nhất trong thời gian tới ở Việt Nam.


Xem