Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Nhà ở xã hội và nhà ở cho người thu nhập thấp: sau một năm triển khai thực hiện

03/02/2010

Hiện trên cả nước có khoảng 1 triệu lao động trực tiếp và 1,2-1,5 triệu lao động gián tiếp thuộc 194 khu công nghiệp; gần 400 trường đại học, cao đẳng và trên 300 trường trung học dạy nghề. Tại khu vực đô thị có khoảng 600-700 ngàn người chiếm 1/3 số cán bộ, công chức, viên chức và nhiều đối tượng thu nhập thấp khác gặp khó khăn về chỗ ở. Đến năm 2010 và 2020, lượng công nhân làm việc tại khu công nghiệp, sinh viên các trường đại, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp còn tăng lên rất nhiều. Chính vì vậy, việc đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ các đối tượng trên là cấp bách và cần thiết.

Sau khi Luật Nhà ở năm 2005 được ban hành, việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho các đối tượng có khó khăn tại đô thị được Nhà nước ưu đãi, khuyến khích đầu tư. Nhiều địa phương như Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh đã bước đầu triển khai xây dựng.

Về nhà ở cho sinh viên, hiện Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tập trung bố trí nguồn vốn trái phiếu Chính phủ là 3.500 tỷ đồng cho 95 dự án phát triển nhà ở cho sinh viên thuộc 2 Bộ Công An và Quốc phòng và 28 địa phương trọng điểm, tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng và có nhu cầu lớn về chỗ ở của sinh viên. Tính đến nay, đã có 88/95 dự án được khởi công với tổng vốn giải ngân đạt khoảng 2.000 tỷ đồng.

Dự kiến, sau khi hoàn thành, các dự án giai đoạn 2009-2010 sẽ cung cấp thêm khoảng 330.000 chỗ ở cho sinh viên trên cả nước. Để đạt được mục tiêu đến năm 2015 sẽ đáp ứng chỗ ở cho 60% số học sinh, sinh viên, theo tính toán của Bộ Xây dựng, trong giai đoạn 2011-2015 cần khoảng 30.000 tỷ đồng, trung bình mỗi năm cần 6.000 tỷ đồng. Như vậy, chương trình đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cần tiếp tục được đẩy mạnh.

Về nhà ở cho công nhân khu công nghiệp và nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị, đến nay các cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho các đối tượng này đã có nhiều điểm mới, trên nguyên tắc đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng tính chủ động cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng.

Hiện trên địa bàn cả nước đã có 24 dự án nhà ở cho công nhân với tổng vốn đầu tư khoảng 2.600 tỷ đồng, tổng diện tích sàn 753.000m2 và 31 dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp được khởi công xây dựng với tổng mức đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng, tổng diện tích sàn là 655.000m2, tương ứng với khoảng 7.500 căn hộ.

Thực tế cho thấy, một căn hộ rộng 50m2 với giá bán bình quân từ 300-500 triệu đồng, nếu thực hiện hình thức thuê mua (trả trước 20%) trong 20 năm thì hàng tháng người mua chỉ phải trả khoảng 2 triệu đồng/ căn (4 người). Do đó, mức giá này là phù hợp với khả năng chi trả đối với các hộ gia đình có thu nệâp thấp, với mức thu nhập bình quân khoảng dưới 2 triệu đồng/tháng/người. Dự kiến trong năm 2010, các dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị mới Việt Hưng (Hà Nội), dự án nhà ở cho người thu nhập thấp tại Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) và 16 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với tổng số khoảng 1.609 căn hộ chung cư…đầu tiên sẽ được đưa vào sử dụng.

Hiện tại, nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp tại các địa phương cũng rất lớn. Theo báo cáo, đã có 264 dự án nhà ở công nhân với tổng mức đầu tư khoảng 59.245 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng của địa phương khoảng 5.455 tỷ đồng, vốn huy động từ các thành phần kinh tế khoảng 53.790 tỷ đồng; và 263 dự án nhà ở thu nhập thấp đăng ký triển khai, với tổng mức đầu tư khoảng 72.710 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng của địa phương khoảng 2.958 tỷ đồng, vốn huy động từ các thành phần kinh tế khoảng 69.752 tỷ đồng; số căn hộ dự kiến cần đầu tư khoảng 205.380 căn hộ nhằm đáp ứng cho khoảng 821.520 người. Tuy nhiên, số lượng dự án đã khởi công đến nay chưa nhiều.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam nghiên cứu triển khai thực hiện cơ chế hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp vay tối đa 70% tổng mức đầu tư của dự án với lãi suất ưu đãi, thời hạn vay từ 10-15 năm. Theo dự kiến, sẽ triển khai thí điểm khoảng 20-30 dự án trong năm 2010./.


Xem