Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lâm Đồng: 98% gia đình chính sách có mức sống từ trung bình trở lên

13/05/2005

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lâm Đồng cho biết, trong 2 năm 2003-2004, tỉnh đã giải quyết hưởng chế độ bệnh binh cho 491 trường hợp là người dân tộc tham gia lực lượng vũ trang trở về địa phương. Sở cũng phối hợp với BHXH tỉnh đề xuất với UBND tỉnh giải quyết trợ cấp cho trên 70 đối tượng tham gia kháng chiến trước 1975 về địa phương chưa được hưởng chính sách với kinh phí gần 450 triệu đồng.

Lâm Đồng đã hoàn thành việc giải quyết chế độ chính sách cho những người tham gia chiến đấu ở các chiến trường B, C, K; giải quyết nhà ở, đất ở theo Quyết định 118/TTg cho trên 2000 trường hợp. Đến nay, tỉnh cũng đã cơ bản hoàn thành việc xây nhà tình nghĩa cho đối tượng. Toàn tỉnh hiện có 75% xã, phường thị trấn làm tốt công tác chính sách đối với người có công; 98% gia đình chính sách có mức sống từ trung bình trở lên so với mức sống của cư dân trên địa bàn; 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng đến cuối đời. Đức Tùng (Tạp chí LĐXH)
Xem