Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

VNPT trợ cấp gần 4000 “Sổ tiết kiệm bưu điện” cho đối tượng chính sách

16/03/2005

Tin từ Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Công đoàn Bưu biện Việt Nam và VNPT đã quyết định sẽ thay đổi hình thức trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng chính sách sang hình thức trợ cấp một lần bằng sổ tiết kiệm bưu điện. Dự kiện, Tổng công ty sẽ trao tặng 3.935 sổ tiết kiệm bưu điện với tổng số tiền lên tới gần 20 tỷ đồng . Mỹ Hạnh (Tạp chí LĐXH)

Xem