Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Huyện miền núi Trà Bồng tiếp tục cải thiện nhà ở cho người có công với nước

26/01/2005

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện miền núi Trà Bồng (Quảng Ngãi) vừa bàn giao 5 ngôi nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, mở đầu cho việc tiếp tục thực hiện Đề án cải thiện nhà ở cho những người có công với nước trong năm 2005.

Mỗi ngôi nhà đều có diện tích sử dụng hơn 50 mét vuông, mái lợp ngói, tường gạch, nền tráng xi măng. Theo chỉ tiêu được tỉnh giao, trong năm 2005 này huyện sẽ xây dựng mới và hỗ trợ kinh phí để sửa chữa 21 ngôi nhà cho các đối tượng chính sách. Sau hơn một năm thực hiện Đề án cải thiện nhà ở cho các đối tượng chính sách, Trà Bồng đã xây dựng mới và hỗ trợ kinh phí để sửa chữa lớn được 36 ngôi nhà với tổng kinh phí hơn 225 triệu đồng. Trước đó, huyện đã huy động cán bộ, công nhân viên, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn và trích một phần ngân sách địa phương được gần 200 triệu đồng để xây mới 37 ngôi nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách. Đoàn Hữu Trung
Xem