Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Long An: 12 tỷ đồng lo tết cho các gia đình chính sách

24/01/2005

Nhằm bảo đảm ai cũng được vui xuân, tỉnh Long An đã trích ngân sách hơn 12 tỷ đồng để hỗ trợ tặng quà hơn 60 nghìn gia đình thương binh-liệt sĩ, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trong tỉnh. Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh tổ chức 10 đoàn đi thăm tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu, các hộ nghèo, một số đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh. Ngành văn hóa-thông tin, thể thao tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ phục vụ bà con vùng sâu vùng xa, bảo đảm vui Tết an toàn tiết kiệm. Tuấn Cường

Xem