Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Điện Biên:Chăm lo đời sống gia đình chính sách

10/01/2005

Tỉnh Điện Biên hiện nay có 1.174 đối tượng hưởng các chế độ chính sách: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ... Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo và giúp đỡ của T.Ư Đảng, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"; duy trì và đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"...

Phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ đã không ngừng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Xây nhà tình nghĩa, vườn cây tình nghĩa, áo lụa tặng bà, áo gấm tặng mẹ liệt sỹ cùng nhiều hoạt động “Uống nước nhớ nguồn” xuất phát từ thôn, bản, làng, xã. Phong trào đã phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của cộng đồng dân cư, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng.Năm 2004, năm “cả nước hướng về Điện Biên Phủ", nhiều tổ chức, cá nhân hướng lòng hảo tâm giúp đỡ người có công với cách mạng. Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, Công ty Hàng không Việt Nam, Công ty UNILEVER... đã ủng hộ trên 1 tỷ đồng xây dựng hơn 100 nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo là thương, bệnh binh, người có công với đất nước. Mỹ Hạnh
Xem