Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ngày Sáng tạo Việt Nam 2010 có chủ đề “Biến đổi khí hậu”

25/01/2010

Chương trình Ngày Sáng tạo Việt Nam (VID) năm 2010 do Ngân hàng Thế giới (WB) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đồng tổ chức. Chương trình nhằm tìm kiếm và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo ở cấp cộng đồng để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển. Chương trình nhằm phát hiện, chia sẻ, trao đổi và trực tiếp hỗ trợ những dự án phát triển ở cấp địa phương thực hiện có kết quả và có khả năng mở rộng hoặc nhân rộng. Chủ đề của Chương trình năm nay là “Biến đổi khí hậu”.

Theo Báo cáo Phát triển năm 2010 của WB, biến đối khí hậu dự tính sẽ tác động lớn nhất lên các nước đang phát triển, gồm sự gia tăng các đợt hạn hán, lũ lụt, bão và các đợt nóng – đặt ra những rủi ro lớn cho ngành nông nghiệp, thực phẩm và cung cấp nước, đe dọa và cản trở nỗ lực xóa đói giảm nghèo. Muốn giải quyết thách thức lớn này cần phải kết hợp cả hai hành động đó là giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu – để tránh nhưng hậu quả ngoài tầm kiểm soát, và thích ứng với biến đổi khí hậu – để xử lý các tác động không thể tránh khỏi trong khi vẫn phải tập trung vào khía cạnh xã hội của nó.

Ứng phó với biến đổi khí hậu được coi là một thách thức chủ yếu đối với tiến trình phát triển của Việt Nam vì những tác động rất nghiêm trọng và là mối đe dọa sát sườn đối với việc hoàn thành mục tiêu giảm nghèo cũng như các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Các lĩnh vực chịu nhiều ảnh hưởng nhất là thủy lợi, an ninh lương thực và nông nghiệp, các vấn đề y tế và các khu vực đồng bằng thấp và các vùng duyên hải. Để giải quyết những thách thức này, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia về biến đổi khí hậu vào năm 2008. Chương trình này chia tác động ra làm ba loại gồm các tác động gây tăng mực nước biển, các thay đổi về lượng mưa và sự ấm lên của trái đất, và sự gia tăng các hiện tượng thời tiết bất lợi.

Chương trình VID năm 2010 bao gồm những phần chính sau:

Cuộc thi Sáng tạo - Là cuộc thi công khai, có giám khảo chấm điểm; giải thưởng như nguồn vốn ban đầu sẽ được trao cho những ý tưởng sáng tạo nhất đóng góp cho việc giảm nhẹ tác động và thích ứng với BĐKH

Diễn đàn tri thứcLà diễn đàn chia sẻ kiến thức và thảo luận mở về chủ đề "ứng phó với biến đổi khí hậu'' tại Việt Nam, nhằm tăng cường sự hiểu biết về khung pháp lý và chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho các các hành động ứng phó cũng như khuyến khích sự vào cuộc của các thành phần khác, nhất là khu vực tư nhân các bên liên quan ở cấp cơ sở vào việc thực hiện các ý tưởng giảm khí nhà kính và giảm mức độ tác động của biến đổi khí hậu.

Ngày sáng tạo Việt Nam 2010 kêu gọi các đề xuất về vấn đề ''Ứng phó với biến đổi khí hậu'' tập trung vào nhưng không giới hạn bởi những chủ đề phụ là giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu; thích ứng với biến đổi khí hậu; các hoạt động khác như lồng vấn đề biến đổi khí hậu vào công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương, phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu về vấn đề này, các biện pháp nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức…

Các đề án dự thi phải được gửi đến Ban Tổ chức Chương trình trước 17:00 ngày 22/03/2010 (đối với các đề án ngoài Hà Nội, thời hạn nộp sẽ dựa vào dấu bưu điện hoặc thời gian hiển thị trên email) đến địa chỉ:

Ban Tổ chức Ngày Sáng tạo Việt Nam 2010

Ngân hàng Thế giới giới tại Việt Nam

Tel: (04) 3934-6600 (số máy lẻ 335); 3936 – 7335; Fax: (04) 934-6597

Email: hdoan@worldbank.org, Vietnam@worldbank. org

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết www.worldbank.org.vn/ngaysangtao

Xem