Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kiểm tra thực hiện Bộ Luật Lao động tại 42 doanh nghiệp

19/01/2005

Năm 2004, LĐLĐ quận 2 - TPHCM đã tham gia đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại 42 doanh nghiệp. Qua đó, nhắc nhở 31 doanh nghiệp chưa thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, kiến nghị UBND quận xử phạt 3 đơn vị với số tiền 29 triệu đồng. Ngoài ra, LĐLĐ quận còn hỗ trợ một trường hợp bị tai nạn lao động được nhận hơn 24 triệu đồng. Tình hình thu nhập của CNLĐ trên địa bàn đạt bình quân 800.000 đồng/người/tháng (khối hành chính sự nghiệp), 1.250.000 đồng/người/tháng (doanh nghiệp Nhà nước), 750.000 đồng/người/tháng (khu vực ngoài quốc doanh), 1.800.000 đồng/người/tháng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Hữu Bắc

Xem