Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo về thực hiện khuyến nghị của Uỷ ban về xoá bỏ phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (Uỷ ban CEDAW)

02/07/2010

Trong ngày 30/6/2010, tại Đồ Sơn (Hải Phòng), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Quỹ Phát triển Phụ nữ của Liên Hợp quốc (UNIFEM) tổ chức hội thảo nói trên với sự tham gia của đại diện các đơn vị trong Bộ phụ trách về công tác tổ chức cán bộ, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hoà chủ trì hội thảo.

Trong Hội thảo, các đại biểu được nghe ông Vũ Ngọc Bình, cán bộ Chương trình thuộc Quỹ Phát triển Phụ nữ của Liên hợp quốc trình bày 2 chuyên đề: i, Đánh giá sơ lược 30 năm thực hiện Công ước CEDAW trên thế giới và ở Việt Nam; ii, Các nhận xét kết luận và khuyến nghị của quốc tế về Việt Nam khi Việt Nam thực hiện Công ước này. Các báo cáo của ông Hà Đình Bốn, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế về Kế hoạch và tiến độ xây dựng báo cáo ghép về tình hình thực hiện Công ước CEDAW; báo cáo của bà Nguyễn Thị Hải Vân về chính sách việc làm với việc bảo đảm quyền lợi của lao động nữ; báo cáo của đại diện Cục Bảo trợ Xã hội về thực hiện bình đẳng giới trong triển khai chính sách giảm nghèo tại Việt Nam trong thời gian qua đã nêu bật được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác thúc đẩy quyền bình đẳng cho phụ nữ trên nhiều phương diện của đời sống kinh tế, xã hội từ việc xây dựng chính sách cho đến các biện pháp bảo vệ, chăm sóc, tạo điều kiện lao động, việc làm và quyền bình đẳng cho phụ nữ.

Hội nghị đã thảo luận sôi nổi về vai trò, địa vị của người phụ nữ trong xã hội, trong gia đình và trong công việc, thăng tiến. Các đại biểu cũng đề cập nhiều về tuổi nghỉ hưu cho lao động nữ, các gói hỗ trợ cho các hộ gia đình có chủ hộ là nữ, công tác giảm nghèo và vai trò của phụ nữ, lao động nữ trong cơ chế thị trường hiện nay và công tác truyền thông về bình đẳng giới trong việc thực hiện các khuyến nghị của Uỷ ban CEDAW tại Việt Nam….

Xem