Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tuyên truyền các chính sách giảm nghèo tại tỉnh Ninh Bình

19/05/2023

Ngày 18/5, tại huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện tổ chức hội nghị đối thoại với 200 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Kim Sơn về các chính sách giảm nghèo.

Dự buổi đối thoại có đồng chí Lê Thị Lựu – Phó Giám đốc Sở Lao động Thương Binh Xã hội; đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn; cùng đại diện một số sở, ngành, cơ quan liên quan.

gn2.jpg

Đại diện hộ nghèo, cận nghèo của huyện Kim Sơn phát biểu tại buổi đối thoại.
Với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, đồng thời áp dụng một cách linh hoạt, sáng tạo các biện pháp hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế của người nghèo, công tác giảm nghèo của huyện Kim Sơn trong năm 2022 đã đạt được kết quả nổi bật.
Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện Kim Sơn đến cuối năm 2022 giảm còn 1.936 hộ, chiếm tỷ lệ 3,42% giảm 0,8% so cuối năm 2021; hộ cận nghèo là 2226 hộ chiếm tỷ lệ 3,94%, giảm 0,77% so với năm 2021.
Tại hội nghị, hộ nghèo, cận nghèo của huyện Kim Sơn đã được nghe đại diện các ngành chức năng truyền đạt những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐND, ngày 10/3/2023 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025; chính sách về y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội…
Đặc biệt, để có thêm kiến thức và cơ hội thụ hưởng các phương pháp hỗ trợ phù hợp, tạo đà vươn lên trong thời gian tới, nhiều hộ nghèo, cận nghèo của huyện Kim Sơn đã tích cực tham gia phát biểu ý kiến trong buổi đối thoại trực tiếp với đại diện một số ngành chức năng và huyện Kim Sơn.
Sau khi lắng nghe ý kiến của hộ nghèo, cận nghèo, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng đã trả lời cụ thể từng nội dung ý kiến, giải đáp những thắc mắc liên quan đến các chính sách hỗ trợ giảm nghèo như: y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, nhà ở… một cách thỏa đáng và dễ hiểu nhất.
Qua đối thoại, các cơ quan có liên quan và địa phương cũng nắm sát hơn điều kiện hoàn cảnh và nguyện vọng của các hộ nghèo, cận nghèo; những vấn đề, khó khăn phát sinh từ thực tiễn khi triển khai thực hiện chính sách.
Đây là cơ sở quan trọng để đề xuất điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các chính sách. Đồng thời, tham mưu các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo phù hợp, tạo nguồn lực để người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

 

Xem