Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Vĩnh Phúc thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

10/05/2023

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý Nhà nước, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện để người thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 2695 chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.  

 

                              Nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh hướng dẫn người dân đăng ký hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 
 
Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách bảo hiểm thất nghiệp thông qua các hội nghị tư vấn, tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp, qua hoạt động của sàn giao dịch việc làm, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử, website, zalo, fanpage của đơn vị. Đồng thời, kết hợp lồng ghép tuyên truyền bảo hiểm thất nghiệp với các hoạt động tuyên truyền về chính sách pháp luật trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động về chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Đặc biệt, Trung tâm đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp; phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai việc chi trả hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo phương thức không dùng tiền mặt. Đến nay, 100% các đối tượng hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp đều được chi trả qua tài khoản cá nhân. Bên cạnh đó, từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm cũng thực hiện chi trả hỗ trợ cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh theo hình thức không dùng tiền mặt.
Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, trong năm 2022, số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm trên 11.000 người; trong đó, có 10.584 người đã có quyết định thụ hưởng. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chi trả tổng số tiền trên 212,7 tỷ đồng, gồm cả kinh phí hỗ trợ học nghề cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hết quý 1 năm nay, Trung tâm tiếp nhận 2.203 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp, có 1.533 trường hợp đã có quyết định thụ hưởng với tổng số tiền chi trả trên 31,7 tỷ đồng, gồm cả kinh phí hỗ trợ học nghề cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tất cả các trường hợp được hỗ trợ, Bảo hiểm xã hội tỉnh đều thực hiện chi trả theo hình thức chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, không dùng tiền mặt. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm cũng đã thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đối với 144 hồ sơ hỗ trợ xuất khẩu lao động theo Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng.
Tuy nhiên, theo thông tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, riêng đối tượng hưởng chính sách ưu đãi người có công và bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hằng tháng trên địa bàn tỉnh, việc chi trả theo phương thức không dùng tiền mặt hiện còn một số khó khăn. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các đơn vị liên quan và chỉ đạo các địa phương thu thập, cập nhật thông tin tài khoản hỗ trợ chi trả. Trong đó có thực hiện chi trả qua tài khoản của cá nhân được ủy quyền, đồng thời, tuyên truyền vận động để đối tượng mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại. Với các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội không còn khả năng và hành vi thực hiện các giao dịch và không có người để ủy quyền chi trả trợ cấp, Sở sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện chi trả bằng tiền mặt cho đối tượng.
Để thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, tại Công văn số 2695, UBND tỉnh chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Bưu điện tỉnh và các ngành chức năng đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt với các đối tượng thụ hưởng như: Người nhận lương hưu, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp bảo hiểm xã hội, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hằng tháng trên địa bàn tỉnh… Phấn đấu hết năm 2023, khu vực đô thị đạt 25% số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua phương thức không dùng tiền mặt.
Xem