Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bản tin thị trường lao động Việt Nam Quí I/2023

14/04/2023

 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát hành Bản tin Thị trường Lao động Việt Nam quý I năm 2023. Theo đó, hiện nay Việt Nam có 52,2 triệu người tham gia lực lượng lao động, cao hơn quý 4 năm 2022 là 0,1 triệu người và cao hơn so với quý 1 năm 2021 là 1,1 triệu lao động.  

 Q12023-1.png

Q12023-2.png

Q12023-3.png

Q12023-4.png

Xem