Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đà Nẵng vận động hơn 93 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

15/03/2023

 Trong 3 năm (2020-2022), Quỹ “Vì người nghèo” toàn TP Đà Nẵng đã vận động tiếp nhận ủng hộ hơn 93 tỷ đồng, tạo nguồn lực hỗ trợ cho người nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội.

Từ nguồn vận động góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
Từ nguồn vận động góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
Ông Dương Đình Liễu, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, để tạo nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, ngay từ đầu năm Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” đã xây dựng kế hoạch vận động, phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.
Theo đó, kết quả vận động Quỹ “Vì người nghèo” toàn thành phố trong 3 năm (2020-2022) đạt trên 93 tỷ đồng. Trong đó, riêng năm 2022, Quỹ “Vì người nghèo” toàn thành phố đã vận động tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ hơn 38,4 tỷ đồng. Từ nguồn vận động này, Mặt trận các cấp thành phố đã chi hơn 28,6 tỷ đồng, trong đó, hỗ trợ xây mới 94 nhà ở, sửa chữa 344 nhà đại đoàn kết với số tiền hơn 9,6 tỷ đồng; hỗ trợ phương tiện sinh kế cho hơn 270 trường hợp với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng; hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do ảnh hưởng bão lũ và thực hiện công tác an sinh xã hội khác.
Để thực hiện công tác hỗ trợ đúng, trúng đối tượng, sử dụng hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo”, hằng năm Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố còn phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức đối thoại với hộ nghèo trên địa bàn để nắm bắt tình hình, nguyện vọng, nhu cầu, từ đó đề ra phương án hỗ trợ thiết thực, tính khả thi cao, đúng quy định.  

Năm 2023, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhằm tạo nguồn lực hỗ trợ cho người nghèo, giúp họ vững tin, vượt khó vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội.   

Xem