Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng để người cao tuổi được hưởng tuổi già trong tôn trọng và an sinh xã hội

18/03/2023

 Ngày 18/3/2023, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội người cao tuổi Việt Nam.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới cán bộ chủ chốt các cấp Hội và người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc tại 63 điểm cầu trong cả nước với hơn 3.500 đại biểu tham dự.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương;  đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; các đồng chí lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương…
Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thông tin và định hướng chung những vấn đề về người cao tuổi Việt Nam; đánh giá vai trò của người cao tuổi trong xã hội, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi. 
Đặc biệt, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh vấn đề già hóa dân số ở Việt Nam đang diễn ra rất nhanh. Cả nước hiện có trên 11,4 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 12% dân số. Tình trạng già hóa dân số gia tăng nhanh chóng đặt ra nhiều thách thức trong việc đảm bảo chất lượng cuộc sống của người cao tuổi theo phương châm “sống vui, sống khỏe, sống có ích”. Bên cạnh đó, sự phát triển của thời đại công nghệ số, cuộc sống xã hội hiện đại cũng tạo nên nhiều khó khăn đối với người cao tuổi trong việc thích ứng, hòa nhập...
hoi-nguoi-cao-tuoi-3.jpg
Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt chuyên đề “Những vấn đề về người cao tuổi Việt Nam”
Quán triệt chuyên đề “Những vấn đề về người cao tuổi Việt Nam”, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nêu rõ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người cao tuổi trong thời gian qua như vấn đề lao động, việc làm, chăm sóc sức khỏe, phát huy vai trò người cao tuổi, chế độ phúc lợi xã hội, công trình giao thông…
Theo Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, hệ thống an sinh càng rộng thì càng có cơ hội cho người cao tuổi, nhất là chính sách hỗ trợ, động viên người cao tuổi. Đồng thời đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, tham mưu trong quá trình sửa đổi, nên xem xem xét là chính sách đại trà hay chỉ tập trung vào những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhất…
Hội Người cao tuổi các cấp phải chủ động phối hợp với cấp ủy, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện và sớm có chủ trương, chính sách nhằm bảo vệ, phát huy vai trò người cao tuổi, chăm sóc người cao tuổi ngày càng tốt hơn về sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần; tạo động lực để người cao tuổi cả nước tiếp tục đóng góp, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, nêu gương sáng trong phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng”. Đặc biệt, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh: Tuổi thọ khỏe mạnh mới là mục tiêu sống quan trọng của người cao tuổi trong thời gian tới.
hoi-nguoi-cao-tuoi-2.jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII 
Cụ thể, Chương trình chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi đến năm 2030 đề ra những mục tiêu cụ thể như: Lập hồ sơ theo dõi sức khỏe; khám sức khỏe định kỳ hàng năm; phát hiện, quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm (ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, sa sút trí tuệ); phát triển mô hình Trung tâm dưỡng lão xã hội hoá; số giường bệnh dành riêng điều trị cho người cao tuổi…
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. 
Theo đó, các đại biểu đã được truyền đạt một cách khái quát nhất về Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa mong rằng Hội Người cao tuổi Việt Nam cần phát huy cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, uy tín trong xây dựng chính quyền, Nhà nước. 
Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình  nhấn mạnh một số nội dung mà Hội NCT phải triển khai để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí, sự đóng góp của NCT vào sự phát triển chung của đất nước trong tình hình mới, đó là:
1. Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011, là nước thuộc nhóm các quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Tính đến ngày 09/2/2023 (theo cơ sở dữ liệu quốc gia Bộ Công an thống kê) cả nước hiện có 16.179.824 NCT chiếm hơn 17% dân số - già hoá dân số vừa là cơ hội đan xen thách thức trong quá trình phát triển, Vấn đề đặt ra là chúng ta cần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tư tưởng; quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng để “NCT được hưởng tuổi già trong tôn trọng và an sinh xã hội” như đồng chí Trương Thị Mai đã quán triệt, đó là mục tiêu cần tiếp tục hướng tới, cũng chính là mục tiêu NCT sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc trong kỷ nguyên số.
hoi-nguoi-cao-tuoi-4.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị
2. Tăng cường công tác truyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức, tư tưởng về công tác NCT trong bối cảnh già hóa dân số nhanh ở Việt Nam và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, chú trọng tuyên truyền các quy định liên quan đến chính sách bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT, hỗ trợ sinh kế, việc làm, khởi nghiệp của NCT để cộng đồng hiểu biết đầy đủ về vai trò, đóng góp của NCT, chủ động phát hiện, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, phản bác những quan điểm sai trái, sự chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng góp phần hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, do Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đặc biệt, các cấp hội phải quan tâm, theo dõi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của Hội viên, cử tri NCT; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các vụ việc ngược đãi, bạo hành NCT, phản ánh trung thực, kịp thời cho cấp uỷ, lãnh đạo các cấp, nhất là những vấn đề nổi cộm tại các địa phương.
3. Các cấp Hội cần tiếp tục chủ động xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động, học tập của NCT trong xã hội, cộng đồng và gia đình,… Bảo vệ, chăm sóc và phát  huy vai trò NCT; khuyến khích NCT tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội để đóng góp vào sự phát triển của các địa phương, đơn vị.
 Hội NCT cần làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với Nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ và phát triển hội viên. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn tổ chức và cán bộ Hội; nghiên cứu, đề xuất chính sách, chế độ đối với cán bộ Hội ở các cấp. Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội cơ sở; đổi mới nội dung sinh hoạt đáp ứng nhu cầu nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của hội viên và NCT; thu hút ngày càng đông NCT tham gia Hội và các phong trào do Hội tổ chức, củng cố niềm tin vững chắc vào Đảng, Nhà nước và chế độ, tiếp tục huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
4. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” ở các cấp Hội; học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh; hưởng ứng học tập, nghiên cứu và đọc cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
5. Năm nay, Hội NCT tổ chức 3 hoạt động cấp quốc gia: Hội nghị NCT làm kinh tế giỏi, Liên hoan tiếng hát NCT toàn quốc, Tháng hành động vì NCT VN và dự kiến tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách, pháp luật về NCT vào giữa năm 2023. Do đó, các cấp hội cần tập trung chuẩn bị và báo cáo cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình khẳng định, Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và giới thiệu một số chuyên đề năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên người cao tuổi trên cả nước. 
Từ đó, các cấp, các ngành triển khai, thực hiện quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.
 

  

Xem