Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo đính chính Kết quả thi vòng 2 đối với 05 thí sinh dự thi kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ LĐTBXH

18/01/2023

Ngày 18/1, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) có văn bản số 182/TB-HĐTTCC thông báo đính chính Kết quả thi vòng 2 đối với 05 thí sinh dự thi kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ LĐTBXH.

Văn bản nêu rõ, ngày 13/01/2023, Hội đồng thi tuyển đã ban hành Thông báo số 143/TB-HĐTTCC thông báo Kết quả thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022. Tuy nhiên, ngày 16/01/2023, Hội đồng thi tuyển nhận được phản ánh, kiến nghị của thành viên kiểm tra, sát hạch liên quan đến vị trí dự tuyển Thông tin tuyên truyền thuộc Văn phòng Bộ. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, dưới sự chứng kiến của Trưởng Ban giám sát kỳ thi, đại diện Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an và cán bộ tham gia phỏng vấn các vị trí dự tuyển vào làm việc tại Văn phòng Bộ, Thường trực Hội đồng thi tuyển đã yêu cầu Ban Kiểm tra, sát hạch mở niêm phong túi đựng Phiếu chấm điểm của các thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch để đối soát với Bảng tổng hợp kết quả kiểm tra, sát hạch do Trưởng ban và Thư ký Ban Kiểm tra, sát hạch tổng hợp.

Căn cứ kết quả rà soát, đối chiếu thông tin của Ban kiểm tra, sát hạch, Hội đồng thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022 thông báo đính chính kết quả thi vòng 2 đổi với 05 thí sinh dự tuyển vào vị trí Thông tin tuyên truyền thuộc Văn phòng Bộ (Bảng tổng hợp kết quả kèm theo).
Các nội dung còn lại giữ nguyên như Thông báo số 143/TB-HĐTTCC ngày 13/01/2023 của Hội đồng thi tuyển công chức. Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và niêm yết công khai tại Trụ sở cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, số 2 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
Hội đồng thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022 thông báo để thí sinh và các đơn vị thuộc Bộ biết, thực hiện.
Xem