Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Trung tâm Thông tin tổng kết công tác năm 2022

12/01/2023

Ngày 12/01, tại Trụ sở Bộ, Trung tâm Thông tin tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện công tác năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có đại diện các đơn vị thuộc Bộ và toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm.

16a5c9e4888553db0a94.jpg

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan dự và chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Trung tâm Thông tin

Trình bày báo cáo tổng kết năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Phó Giám đốc Lưu Tiến Dũng cho biết, năm 2022 Trung tâm Thông tin đã kịp thời tham mưu với Lãnh đạo Bộ về các hoạt động chuyển đổi số của Bộ, ngành, nhận thức của các đơn vị đã có nhiều thay đổi. Trung tâm Thông tin đã phát huy được vai trò là đơn vị đầu mối về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số của Bộ.

Trung tâm Thông tin đã xây dựng báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; trình Ban cán sự đảng Bộ ký ban hành Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ ngày 22/4/2022 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số lĩnh vực lao động, người có công và xã hội giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 cùng hàng loạt chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
Bên cạnh đó,kịp thời tham mưu với Bộ các nội dung liên quan đến triển khai Đề án 06 tại Bộ. Phối hợp tốt với các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ thực hiện các nhiệm vụ được giao của Đề án 06 và đã có những kết quả nhất định: Làm sạch và bổ sung mã số định danh cho trên 15 triệu dữ liệu hồ sơ trẻ em trên tổng số 23,9 triệu hồ sơ trẻ em, đạt tỷ lệ gần 63%, thực hiện làm giàu trên 4,5 triệu dữ liệu trẻ em với CSDL quốc gia về dân cư; làm sạch, xác minh và bổ sung căn cước công dân cho hơn 3,2 triệu đối tượng bảo trợ xã hội.IMG-3345.JPG
Giám đốc Trung Tâm thông tin Đỗ Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị
Năm 2022, Trung tâm Thông tin cũng đảm bảo hạ tầng phục vụ các hoạt động chung của Bộ và các đơn vị. Đã từng bước chuyển sang các công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Bộ đã kịp thời cung cấp thông tin về hoạt động của Bộ, ngành. Phối hợp tốt với các đơn vị để thay đổi nhận thức, quan điểm về việc tập trung CSDL chuyên ngành tại Bộ.
Tập thể đơn vị đoàn kết, có rất nhiều cố gắng, nỗ lực trong triển khai nhiệm vụ được giao. Các tổ chức chính trị, đoàn thể hoạt động tốt và có nhiều đổi mới, sáng tạo.
Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác chuyển đổi số, Trung tâm Thông tin xác định 7 phương hướng cụ thể: 1) Tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng về Chuyển đổi số và Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ ngày 22/4/2022 của Ban cán sự đảng Bộ về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số lĩnh vực lao động, người có công và xã hội giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; 2) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 thuộc phạm vi của Bộ. 3) Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng CSDL chuyên ngành của Bộ theo Quyết định số 634/QĐ-LĐTBXH ngày 02/6/2021 của Bộ về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu ngành Lao động – Thương binh và Xã hội. 4) Đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin của Bộ. 5) Thúc đẩy chi trả không dùng tiền mặt đối với các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022. 6) Triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ đối với Cổng TTĐT Bộ; hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ chuyển đổi các cổng TTĐT, website, trang TTĐT của đơn vị mình theo quy định của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP. 7) Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Trung tâm Thông tin. Kiện toàn các vị trí lãnh đạo còn thiếu tại đơn vị.8bed98a2abc3709d29d2.jpg
Giám đốc Đỗ Chí Dũng và Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Thông tin Trần Tuấn Cường ký kết giao ước thi đua năm 2023
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan biểu dương những kết quả Trung tâm Thông tin đạt được trong năm 2022, đặc biệt trong công tác tham mưu để Bộ, Chính phủ ban hành các văn bản quan trọng về công tác chuyển đổi số như Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt và Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ ngày 22/4/2022 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số lĩnh vực lao động, người có công và xã hội giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đã làm tốt các nhiệm vụ được giao của Đề án 06, qua đó đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Trong năm 2022, Trung tâm Thông tin được Bộ tin tưởng giao cho 2 dự án đầu tư lớn, là Dự án tăng cường  và Dự án Xây dựng hạ tầng số và Trung tâm điều hành của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Thứ trưởng đề nghị trong năm tới, Trung tâm Thông tin cần kịp thời triển khai các dự án này, đảm bảo đúng quy trình, đúng tiến độ.
Năm 2022, Trung tâm Thông tin đã phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, công tác của Đảng và các đoàn thể trong Trung tâm có chuyển biến tích cực, được Đảng bộ Bộ đánh giá cao. Trên cơ sở đó, Thứ trưởng đề nghị, trong năm 2023, Trung tâm Thông tin cần tiếp tục phát huy truyền thống thi đua là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ của Bộ; bên cạnh đó cần phát huy kết quả của những chương trình phối hợp trong năm qua, để công tác phối hợp với các đơn vị, các địa phương được hiệu quả hơn. Qua đó thúc đẩy công tác chuyển đổi số của toàn ngành; củng cố, rà soát lại chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm để để đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới. Ngoài ra, Trung tâm Thông tin cần xây dựng chương trình hành động cụ thể đối với các nhiệm vụ lớn của năm 2023, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Bộ.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, Giám đốc Đỗ Chí Dũng khẳng định, thời gian tới, Trung tâm Thông tin sẽ cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ do Bộ và các Lãnh đạo Bộ giao phó, góp phần hoàn thành công việc chung của Bộ, ngành.5891d2ade1cc3a9263dd.jpg
89aea04d902c4b72123d.jpg
Trung tâm Thông tin tổ chức khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022
Cùng ngày, Trung tâm Thông tin tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động năm 2022, phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2023.
Nhân dịp này, Trung tâm Thông tin tổ chức khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.
Xem