Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thanh tra Bộ tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

28/12/2022

Ngày 28/12, tại trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Thanh tra Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác năm 2023. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có Thứ trưởng Lê Văn Thanh; đại diện Thanh tra Chính phủ; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động công tác tại Thanh tra Bộ.

850d38a7eb6833366a79.jpgBộ trưởng Đào Ngọc Dung dự và chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng Diệp - Phó Chánh thanh tra Bộ cho biết năm 2022, Thanh tra ngành LĐTBXH đã triển khai 2.273 cuộc thanh tra (bằng 109,9% năm 2021) và 623 cuộc kiểm tra; ban hành 2.273 kết luận thanh tra, phát hiện 9.877 thiếu sót, sai phạm (bằng 112,1% năm 2021); 454 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (bằng 108% năm 2021) với tổng số tiền xử phạt là 26.042.768.553 đồng (bằng 315,4% năm 2021); thu hồi, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 198.011.631.403 đồng (bằng 110% năm 2021).

Về công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị , quyết định xử lý về thanh tra, Thanh tra Bộ đã đã theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 344 kết luận thanh tra; 98 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 9.397.560.514 đồng đối; kiến nghị thu hồi, truy thu số tiền 193.804.330.358 đồng. Tại các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, công tác này cũng được chú trọng thực hiện theo định hướng của ngành LĐTBXH, kịp thời điều chỉnh kế hoạch phù hợp với yêu cầu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.
Trong năm 2022, công tác tiếp công dân được ngành LĐTBXH thực hiện theo quy định, đảm bảo trách nhiệm của người đứng đầu; chủ động đối thoại và giải quyết kịp thời những vướng mắc của người dân; công dân đến Bộ được tiếp đón chu đáo, các đoàn đông người đều được Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo thanh tra trực tiếp gặp và giải quyết; không có các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài. Cụ thể, toàn ngành đã tiếp 10.571 lượt người (bằng 103% năm 2021); tiếp nhận 10.428 đơn, thư (bằng 87,3% năm 2021) và giải quyết 322 vụ khiếu nại, tố cáo (bằng 84,5% năm 2021).
Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thanh tra Bộ đã tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện công tác PCTN của Bộ; là một trong những Bộ, ngành đầu tiên ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch xác minh tài sản thu nhập theo quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; xây dựng và thực hiện kế hoạch điều chuyển vị trí việc làm của công chức, thanh tra viên trong Thanh tra Bộ để phòng, chống tham nhũng.
Bên cạnh đó, trong năm 2022, Thanh tra Bộ cũng đã dành tối đa thời gian cho công tác đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh thanh tra đối với đội ngũ thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành.
Đặc biệt, năm 2022, Thanh tra Bộ đã nắm bắt, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các hoạt động của đơn vị (tổ chức các cuộc tập huấn, họp theo hình thức trực tuyến, xử lý văn bản hành chính qua phần mềm ethanhtra, chữ ký số) nhằm thích ứng và có giải pháp kịp thời với tình hình phòng, chống dịch bệnh, tăng cường kiểm tra trực tuyến qua phiếu tự kiểm tra đối với các doanh nghiệp;...b49e83a0506f8831d17e.jpg
Thứ trưởng Lê Văn Thanh phát biểu tại Hội nghị
Về nhiệm vụ trong năm 2023, Thanh tra Bộ sẽ tập trung triển khai các nội dung thanh tra đã được phê duyệt tại Quyết định số 1046/QĐ-LĐTBXH ngày 01/11/2022 của Bộ trưởng về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ và các công việc đột xuất khác.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định mục tiêu thanh tra là phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý, khắc phục, nhưng quan trọng nhất là công tác phòng ngừa.
Biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2022, Bộ trưởng cũng lưu ý Thanh tra Bộ: “Công tác thanh tra trước tiên là phải làm đúng, sau đó phải đủ, đủ quy trình, đủ thủ tục, đủ hồ sơ. Đã làm đúng rồi, đủ rồi còn cần phải dám làm, dám chịu trách nhiệm, không được đùn đẩy, né tránh.”
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu, thời gian tới, Thanh tra Bộ cần thực hiện những nội dung sau: 1) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nội dung thanh tra, đặc biệt là những vấn đề nóng của xã hội; 2) Xử lý nhanh chóng, kịp thời các vấn đề hậu thanh tra; 3) Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác thanh tra.b7aca57676b9aee7f7a8.jpg
Chánh Thanh tra Bộ LĐTBXH Nguyễn Tiến Tùng phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Thanh hoan nghênh Thanh tra Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác năm 2023 sớm và kịp thời, là một trong những đơn vị tổ chức tổng kết sớm nhất Bộ LĐTBXH.
Thứ trưởng đề nghị, Thanh tra Bộ, thanh tra chuyên nganh và thanh tra địa phương cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo điều hành và phương thức thực hiện nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, toàn diện, nỗ lực, quyết tâm, tập trung trí tuệ để đưa ra các giải pháp chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó có một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
Một là bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về triển khai nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, nhất là triển khai Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XIII, kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ của ngành trong 5 năm 2021-2026, trong đó bao gồm năm 2023.
Hai là triển khai phương hướng, kế hoạch thanh tra năm 2023 theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tập trung thanh tra đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, nhất là chất lượng, tiến độ, kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra.
Ba là tham mưu và triển khai nghiêm túc chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về tiếp công dân, giải quyết khiểu nại, tố cáo, đảm bảo phối hợp với địa phương để không làm phát sinh các điểm nóng.
Bốn là củng cố lực lượng thanh tra chuyên nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nắm vững các quy định của pháp luật, đặc biệt là pháp luật về thanh tra. Nâng cao trách nhiệm phòng chống tham nhũng, tăng cường kỷ cương, liêm chính, có bản lĩnh và đi đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát nội bộ, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm, xây dựng bộ máy thanh tra tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Thứ trưởng Lê Văn Thanh tin tưởng, với truyền thống tốt đẹp, với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức, người lao động, thời gian tới Thanh tra Bộ sẽ tiếp tục phát huy và hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.
Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Thứ trưởng Lê Văn Thanh, Chánh Thanh tra Bộ Nguyễn Tiến Tùng hứa sẽ có biện pháp triển khai một cách kịp thời, hiệu quả và thực hiện đúng các nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.
Xem