Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thừa Thiên - Huế: Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022

19/11/2022

Ngày 19/11, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Trong những năm qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đã có sự tham gia của cả phụ nữ và nam giới. Các tầng lớp phụ nữ ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong gia đình và ngoài xã hội. Nhận thức của toàn xã hội về đấu tranh, phòng ngừa bạo lực gia đình, bạo lực giới từng bước nâng cao. Việc triển khai xây dựng các điểm tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình, xây dựng địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, xây dựng các mô hình, các câu lạc bộ về phòng, chống bạo lực gia đình đã đạt kết quả bước đầu quan trọng.
Tin-09.BĐG.jpgCác hoạt động hưởng ứng Lễ phát độn tại huyện Phú Vang.
Để triển khai có hiệu quả Tháng hành động năm 2022, các sở, ban ngành, địa phương các cấp cần quan tâm xây dựng, tổ chức, triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới tại địa phương; tiếp tục lồng ghép các chỉ tiêu chương trình phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới vào trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các cấp, các ngành. Đồng thời, thực hiện tốt các chương trình giảm nghèo, giải quyết tạo việc làm góp phần tăng thu nhập cho người lao động, ổn định đời sống gia đình, nhất là ưu tiên giúp đỡ phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật.
Cần thường xuyên tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới; cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng hưởng ứng tháng hành động. Từ đó góp phần giảm thiểu, chấm dứt bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, cùng nhau hướng đến một xã hội không còn bất bình đẳng giới.
Ông Lê Đức Lộc, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Phú Vang phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ, nhấn mạnh: Lễ phát động là sự khởi đầu của chuỗi hoạt động tại các cơ quan, tổ chức, các xã, thị trấn với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực gắn với chủ đề của tháng hành động; kêu gọi sự quan tâm và tham gia tích cực của các cơ quan, đoàn thể, chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Phú Vang, tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn, chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới.
Dịp này UBND tỉnh tặng 5 suất quà cho hội viên, phụ nữ nghèo vượt khó vươn lên trong cuộc sống trên địa bàn huyện Phú Vang.
Sau lễ phát động, các đơn vị, tổ chức đã tham gia tuần hành trên các trục đường chính tại huyện Phú Vang để tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức và hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
 
Xem