Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị thực hiện Đề án 161 về triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN đến năm 2025

03/10/2022

Ngày 3/10/2022, tại Thành phố Hồ Chí Minh,  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức Hội nghị thực hiện Đề án 161 về triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN đến năm 2025.Đây là Hội nghị thường niên nhằm triển khai Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 161). Đây là Hội nghị triển khai cho 32 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và miền Nam. Trước đó, ngày 31/8/2022, Hội nghị khu vực miền Bắc và miền Trung được tổ chức thành công tại Hà Nội. 

TT-Nguyen-Thi-Ha-pb-khai-mac.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc Hội nghị
Hội nghị có sự tham gia của các đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đại diện Lãnh đạo và cán bộ đầu mối các Sở, ngành liên quan của 32 tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Cà Mau. Đặc biệt, Hội nghị còn được kết nối trực tuyến với Ban Thư ký ASEAN có trụ sở tại Gia các ta, In-đô-nê-xia.
Trong bài phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà hoan nghênh các Bộ, ngành, địa phương đều đã rất nỗ lực triển khai các chương trình, hành động cụ thể trong 5 năm vừa qua. Đề án 161 đã thành công trong việc lồng ghép tổng thể nội dung ở tất cả các cấp quản lý chương trình, kế hoạch và được thực hiện toàn diện, sâu và rộng đến tất cả các lĩnh vực văn hóa – xã hội. Nhiều tỉnh, thành phố đã thực hiện Đề án hết sức tích cực với những điển hình tốt như cải cách hành chính, tăng cường sự phối hợp liên ngành.
Ông Ê-ka-pha Phan-tha-vông, Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN, Ban Thư ký ASEAN đã tham dự và có bài phát biểu trực tuyến. Ông chúc mừng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức thành công các Hội nghị quốc gia thực hiện Đề án 161. Đồng thời, đánh giá cao khả năng dẫn dắt và chủ trì của Bộ. Việc kết nối các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố cùng thực hiện Kế hoạch Tổng thể của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội thông qua một Đề án cấp Chính phủ của Việt Nam sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự hiểu biết và ý thức thuộc về Cộng đồng.
Toan-canh-HN.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Triển khai nhiệm vụ của Đề án 161 giai đoạn 2021-2025, tại Hội nghị, các đại biểu đã được cập nhật tiến độ ban hành Kế hoạch và tình hình thực hiện Đề án; thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và phương hướng giải quyết. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được nâng cao nhận thức về Hội nhập ASEAN trong trụ cột Chính trị - An ninh và một số vấn đề đáng lưu ý trong hợp tác ASEAN của Việt Nam và tình hình thực hiện Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN 2025 cấp khu vực, các ưu tiên của ASEAN 2022 do Cam-pu-chia là Chủ tịch.
Trong khuôn khổ Hội nghị, các Bộ, ngành thuộc Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN tại Việt Nam đã thông tin thêm với các đại biểu về tình hình hợp tác ASEAN trong từng lĩnh vực chuyên ngành và những vấn đề mới cùng các ưu tiên/hoạt động ở cấp khu vực, cấp quốc gia. Từ đó, giúp các địa phương có thể tham khảo, cân nhắc tới khả năng kết nối với các hoạt động trong Kế hoạch của mình trong thời gian tới.

Các Bộ, ngành, địa phương được đề nghị sớm hoàn thiện việc ban hành các Kế hoạch thực hiện Đề án 161 cho giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, thúc đẩy, phân bổ các nguồn lực, nhân lực và tài chính cho việc thực hiện Đề án; cân nhắc đến biện pháp xã hội hoá trong quá trình thực hiện và chú trọng hơn nữa trong công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về Đề án 161 nói riêng, hợp tác ASEAN nói chung để đảm bảo hiệu quả thực hiện 

Xem