Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị “Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập” (Ngày 20 tháng 8 năm 2022)

19/08/2022

Tài liệu phục vụ Hội nghị “Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập” ngày 20 tháng 8 năm 2022.

75fb11f341ed84b3ddfc.jpg

 

Tệp nội dung đính kèm:

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

BÁO CÁO HỘI NGHỊ

DỰ THẢO CHỈ THỊ CỦA TTCP

THAM LUẬN BỘ CÔNG THƯƠNG

THAM LUẬN TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM

THAM LUẬN CỦA VCCI

THAM LUẬN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

THAM LUẬN TỈNH BẮC GIANG

THAM LUẬN ĐÀ NẴNG

THAM LUẬN TP. HỒ CHÍ MINH

Xem