Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lương tối thiểu vùng mới áp dụng từ ngày 01/7/2022

21/06/2022

 Kể từ 1/7/2022, mức lương tối thiểu vùng tăng bình quân 6% so với mức hiện hành căn cứ theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP

 Slide1luongtt2022.JPGSlide2luongtt2022.JPGslide3luongTTv2222.jpg

Xem