Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo tham vấn ACWC “Thúc đẩy quan hệ đối tác hướng tới một tương lai gắn kết và chủ động thích ứng”

14/06/2022

Ngày 14/6, tại Hà Nội,  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với vai trò là cơ quan đầu mối phụ trách hoạt động của Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ quyền của Phụ nữ và Trẻ em (ACWC) phối hợp với các nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN tổ chức Hội thảo tham vấn ACWC với chủ đề “Thúc đẩy quan hệ đối tác hướng tới một tương lai gắn kết và chủ động thích ưng”. Hội thảo có sự tham dự trực tuyến của Đại diện ACWC về quyền phụ nữ và quyền trẻ em của các nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, đại diện các đối tác của ACWC, các cơ quan Liên hợp quốc, tổ chức quốc tế ở cấp khu vực hoạt động trong lĩnh vực này. Đại diện của các Bộ, ngành, hội, cơ quan Liên hợp quốc và tổ chức quốc tế có liên quan cũng tham dự trực tiếp tại Hà Nội.

Hội thảo được tổ chức nhằm mục tiêu (i) chia sẻ những nỗ lực của ACWC trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em trong khu vực ASEAN; (ii) giới thiệu về Kế hoạch công tác của ACWC giai đoạn 2021-2025, từ đó, thúc đẩy quan hệ và vận động sự hỗ trợ từ các đối tác tiềm năng và hiện nay của ACWC để thực hiện các hoạt động trong Kế hoạch công tác và (iii) cập nhật về các hoạt động do Việt Nam chủ trì trong Kế hoạch công tác và các lĩnh vực ưu tiên của quốc gia về quyền của phụ nữ và trẻ em trong thời gian tới.3751d2686fd9af87f6c8.jpg

Các đại biểu tham dự Hội thảo
Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Ekkaphab Phanthavong, Phó Tổng thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN khẳng định vai trò quan trọng của các đối tác trong những nỗ lực hiện thực hóa các cam kết về quyền con người của ACWC thông qua việc hỗ trợ các sáng kiến của khu vực, thúc đẩy các chương trình nghị sự và vận động chính sách nhằm nâng cao chất lượng sống của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN. Theo Ông Ekkaphab Phanthavong, Kế hoạch công tác ACWC giai đoạn 2021-2025 là một kế hoạch tham vọng với việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN nơi quyền của phụ nữ và trẻ em được thúc đẩy, bảo vệ và thực hiện một cách đầy đủ. Do đó, việc tổ chức Hội thảo hôm nay là cơ hội để thúc đẩy quan hệ hợp tác liên ngành và liên trụ cột nhằm cải thiện điều kiện sống của phụ nữ và trẻ em, giúp họ phục hồi sau đại dịch COVID-19 và nâng cao khả năng chống chọi trong tương lai. 
Tại Phiên Khai mạc, Bà Hoi Nirmita, Đại điện ACWC về Quyền trẻ em của Cam-pu-chia, Chủ tịch ACWC cho biết trong những năm qua ACWC đã đạt được những nỗ lực đáng kể trong việc nâng cao chất lượng sống của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN thông qua việc thực hiện các Kế hoạch công tác giai đoạn 2012-2016 và 2016-2020 với những hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, lồng ghép giới, xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em cũng như giải quyết những vấn đề mới nổi ảnh hưởng tới phụ nữ và trẻ em trong ASEAN. ACWC tin tưởng rằng trong quá trình phục hồi và thích ứng với tình trạng bình thường mới, lợi ích và phúc lợi của phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương nhất phải là trung tâm của các nỗ lực ASEAN nhằm hướng tới một tương lai gắn kết và chủ động hơn cho tất cả phụ nữ và trẻ em trong ASEAN. Để đạt được điều đó, việc thúc đẩy quan hệ hợp tác liên ngành và trụ cột cũng như huy động sự hỗ trợ của các bên liên quan khác trong lĩnh vực này là một mục tiêu quan trọng để đạt được những kết quả đầu ra của Kế hoạch công tác giai đoạn 2021-205, từ đó, đóng góp cho việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN không ai bị bỏ lại phía sau.8c42f87e45cf8591dcde.jpg
Toàn cảnh Hội thảo tại điểm cầu Hà Nội
Tiếp Chương trình, bà Hou Nirmita, Đại diện Quyền Phụ nữ của ACWC Cam-pu-chia, Chủ tịch ACWC đã có bài trình bày về những cam kết và hành động của ACWC hướng tới việc xây dựng một tương lai gắn kết và chủ động thích ứng cho tất cả phụ nữ và trẻ em trong ASEAN. Bên cạnh đó, Ban Thư ký ASEAN đã giới thiệu tóm tắt về khuôn khổ, chiến lược và sáng kiến của Kế hoạch công tác ACWC giai đoạn 2021-2025, từ đó, đề xuất cơ hội hợp tác và phối hợp nhằm đảm bảo việc đạt được những tầm nhìn và mục tiêu đề.
Cũng tại Hội thảo, bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Đại diện ACWC về Quyền trẻ em của Việt Nam đã cập nhật về các hoạt động do Việt Nam ACWC chủ trì và phối hợp thực hiện trong năm 2021-2022 và dự kiến các hoạt động sẽ triển khai trong thời gian tới. Đồng thời, ông Võ Vĩnh Nam, Phó Cục trưởng Cục Trẻ em và Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Vụ Bình đẳng giới đã chia sẻ các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam về thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em đến năm 2025, từ đó, các đại diện tham dự Hội thảo đã thảo luận và đề xuất các khuyến nghị và cơ hội hợp tác trong thời gian tới.
Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ Quyền của Phụ nữ và Trẻ em (ACWC) được thành lập vào ngày 7 tháng 4 năm 2010 tại Hà Nội, Việt Nam, nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 16. Theo đó, Ủy ban ACWC được thành lập từ năm 2010 với mục tiêu thúc đẩy, bảo vệ, tôn trọng và thực thi các quyền của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN để họ được sống hòa bình, bình đẳng, công bằng và thịnh vượng. ACWC bao gồm 20 Đại diện của các Quốc gia Thành viên ASEAN về quyền phụ nữ và quyền trẻ em, trong đó mỗi nước cử 02 đại diện. Mỗi Đại diện ACWC phục vụ nhiệm kỳ ba năm và có thể được bổ nhiệm lại cho nhiệm kỳ thứ hai. ACWC họp định kỳ 2 lần/ năm. 
Xem