Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà kiểm tra công tác trẻ em và bình đẳng giới tại tỉnh Quảng Trị

17/12/2021

Ngày 17/12, Đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về công tác trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị, năm 2021, trên cơ sở chiến lược, chương trình, kế hoạch hành động quốc gia về công tác trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, UBND tỉnh đã ban hành các chương trình, kế hoạch giai đoạn 2021 - 2030 chỉ đạo các đơn vị, địa phương và nhân dân trong tỉnh triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả. Với sự phát triển về kinh tế, xã hội trong toàn tỉnh, công tác trên được các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được những kết quả quan trọng.

Về công tác trẻ em, toàn tỉnh hiện có hơn 183.000 trẻ em dưới 16 tuổi; trên 20.000 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có khoảng 34.000 trẻ em sống ở vùng miền núi, dân tộc thiểu số; trên 98% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt được chăm sóc, bảo vệ; 100% cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được đào tạo kỹ năng cơ bản; 67% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp trẻ em.
Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trước tình hình dịch bệnh COVID-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè đã được tỉnh Quảng Trị triển khai kịp thời có hiệu quả. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đối với trẻ em trong trường học đã được chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể. Công tác truyền thông phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và cộng đồng thực hiện các biện pháp phù hợp. Bộ máy làm công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được củng cố, kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở.
Về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021-2030; Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh cùng với các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai đồng bộ hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ với nhiều giải pháp tích cực và hiệu quả. 
Tu-linh--Bo-LD.jpgThứ trưởng Nguyễn Thị Hà trao tặng hỗ trợ cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại hai huyện Hướng Hóa và Hải Lăng.
Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ đã được các cơ quan, ban, ngành quan tâm, tạo điều kiện. Tiếp tục lồng ghép một số chỉ tiêu về giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ được đưa vào nội dung kiểm điểm đánh giá công tác chỉ đạo hàng năm của UBND tỉnh. Đẩy mạnh tập huấn cho cơ sở về nghiệp vụ, xây dựng mô hình, tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới từ cấp cơ sở đến huyện và tỉnh. Các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà ghi nhận những kết quả trong công tác trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ của tỉnh năm 2021 trong tình hình khó khăn do COVID-19. Thứ trưởng đề nghị, thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh cần tiếp tục quan tâm công tác trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đây là vấn đề có tính chiến lược lâu dài, thường xuyên và liên tục. Bên cạnh đó, tỉnh cần thực hiện tốt các đề án, chương trình, chiến lược của Trung ương đối với công tác phụ nữ và bình đẳng giới.
Trong công tác tuyên truyền, Quảng Trị nên phối hợp với các cơ quan chức năng để đa dạng hóa tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi nhằm phá bỏ định kiến giới, rút ngắn khoảng cách giới trong xã hội. Quan tâm nâng cao tỉ lệ nữ tham gia công tác quản lý. Hoạt động thanh tra, kiểm tra về công tác trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cần tiến hành thường xuyên để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm. Các nội dung về công tác trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ cần được lồng ghép trong xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch công tác của tỉnh...
Nhân dịp chuyến công tác, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao tặng 60 triệu đồng tới các em có hoàn cảnh khó khăn của hai huyện Hải Lăng và Hướng Hóa.
Xem