Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thanh Hóa hỗ trợ gạo cho 10.911 học sinh học kỳ I năm học 2021-2022

15/10/2021

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021-2022. 

ho-tro-11-nghin-tan-gao-cho-hoc-sinh-dac-biet-kho-khan.jpg

 Theo đó, đối tượng hỗ trợ là học sinh đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

Số lượng học sinh được hưởng là 10.911 học sinh của 157 trường. Số lượng gạo hỗ trợ học kỳ I năm học 2021-2022 là 818.490 kg. Mức hỗ trợ: 15kg/01 tháng/01 học sinh.
Cục Dữ trữ nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm đóng bao thuận lợi, vận chuyển và giao gạo hỗ trợ cho học sinh tại các điểm trường chính (có đường ô tô) của các trường có học sinh được hỗ trợ, đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND các huyện, xã và đơn vị được hỗ trợ gạo có trách nhiệm phối hợp với Cục Dữ trữ nhà nước khu vực Thanh Hóa trong công tác giao, nhận gạo hỗ trợ để tổ chức vận chuyển gạo dự trữ quốc gia từ trung tâm huyện đến các trường học hoặc địa điểm thích hợp để cấp phát cho các đối tượng theo đúng quy định; đồng thời, cấp gạo kịp thời cho học sinh, đảm bảo đúng đối tượng, định mức theo quy định.
Xem